Visa allt om Forsa Jord & Skog Aktiebolag
Visa allt om Forsa Jord & Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 419 5 506 5 177 4 874 7 407 4 113 4 472 3 803 3 176 2 691
Övrig omsättning 327 177 506 679 1 208 476 472 621 509 366
Rörelseresultat (EBIT) 1 005 475 -140 562 710 208 -156 428 226 183
Resultat efter finansnetto 905 306 -352 322 402 117 -357 189 75 41
Årets resultat 79 74 -3 7 36 117 -160 16 52 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 162 4 632 4 793 5 071 4 613 3 887 3 549 3 674 3 410 3 637
Omsättningstillgångar 3 088 2 522 2 285 2 734 3 221 2 610 2 535 2 455 2 227 2 069
Tillgångar 8 250 7 154 7 078 7 806 7 834 6 497 6 083 6 129 5 637 5 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 282 209 212 205 191 73 194 178 126
Obeskattade reserver 1 328 528 328 682 367 0 0 197 24 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 901 4 543 4 563 5 154 5 367 4 749 4 534 4 713 4 387 4 404
Kortfristiga skulder 1 660 1 801 1 978 1 759 1 895 1 557 1 476 1 026 1 048 1 176
Skulder och eget kapital 8 250 7 154 7 078 7 806 7 834 6 497 6 083 6 129 5 637 5 706
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 770 399 408 388 414 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 246 1 082 - - 843 277 474 303 209 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 490 413 - - 554 261 357 285 240 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 21 0 10 0 0
Omsättning 6 746 5 683 5 683 5 553 8 615 4 589 4 944 4 424 3 685 3 057
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 - - 5 4 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 284 1 101 - - 1 481 1 028 894 951 794 897
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 311 - - 448 242 258 254 220 260
Rörelseresultat, EBITDA 1 560 1 112 501 1 069 1 342 578 281 804 580 536
Nettoomsättningförändring 16,58% 6,36% 6,22% -34,20% 80,09% -8,03% 17,59% 19,74% 18,02% -%
Du Pont-modellen 12,62% 6,89% -1,72% 7,49% 9,37% 3,45% -2,29% 7,46% 5,13% 3,29%
Vinstmarginal 16,22% 8,95% -2,36% 12,00% 9,91% 5,45% -3,11% 12,02% 9,10% 6,99%
Bruttovinstmarginal 70,51% 68,69% 52,97% 65,04% 53,58% 51,71% 48,39% 56,03% 59,76% 63,43%
Rörelsekapital/omsättning 22,25% 13,09% 5,93% 20,00% 17,90% 25,60% 23,68% 37,58% 37,12% 33,18%
Soliditet 16,94% 9,70% 6,57% 9,15% 6,07% 2,94% 1,20% 5,48% 3,46% 2,21%
Kassalikviditet 42,47% 8,27% 8,04% 25,92% 37,20% 20,30% 19,38% 29,63% 37,79% 39,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...