Visa allt om Stentorp i Nyland AB
Visa allt om Stentorp i Nyland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 034 5 750 6 441 974 7 163 3 088 5 406 14 902 15 402 8 428
Övrig omsättning 1 - - - 175 - 44 58 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 110 -442 525 849 607 134 970 -1 095 454 1 025
Resultat efter finansnetto 1 112 -411 557 914 388 4 155 1 706 484 1 341 1 382
Årets resultat 650 -12 323 503 78 4 083 1 278 1 413 1 079 950
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 551 0 0 0 2 2 055 2 124 2 192 2 260 512
Omsättningstillgångar 18 724 18 346 19 207 18 900 18 038 16 268 12 034 10 325 10 040 10 979
Tillgångar 19 275 18 346 19 207 18 900 18 040 18 323 14 158 12 517 12 301 11 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 560 17 911 18 123 17 900 17 398 17 799 13 717 12 439 11 027 10 108
Obeskattade reserver 701 423 822 681 452 279 239 0 929 787
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 13 262 319 191 244 202 79 346 597
Skulder och eget kapital 19 275 18 346 19 207 18 900 18 040 18 323 14 158 12 517 12 301 11 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 480 0 0 0 160
Omsättning 3 035 5 750 6 441 974 7 338 3 088 5 450 14 960 15 402 8 428
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 110 -442 525 851 610 202 1 038 -1 027 520 1 091
Nettoomsättningförändring -47,23% -10,73% 561,29% -86,40% 131,96% -42,88% -63,72% -3,25% 82,75% -%
Du Pont-modellen 5,76% -2,22% 2,91% 4,84% 3,36% 22,68% 12,04% 3,95% 10,98% 12,04%
Vinstmarginal 36,62% -7,10% 8,68% 93,84% 8,47% 134,55% 31,54% 3,32% 8,77% 16,42%
Bruttovinstmarginal 37,18% -7,41% 8,37% 90,35% 7,50% 9,59% 19,92% -6,82% 3,69% 13,49%
Rörelsekapital/omsättning 616,68% 318,83% 294,13% 1 907,70% 249,16% 518,91% 218,87% 68,76% 62,94% 123,18%
Soliditet 99,13% 99,43% 97,69% 97,36% 98,29% 98,26% 98,13% 99,38% 95,08% 92,90%
Kassalikviditet 5 442,86% 13 592,31% 1 900,38% 748,90% 2 276,96% 1 134,02% 2 067,82% 2 977,22% 484,97% 330,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...