Visa allt om Försäkringsförmedlarna FMIV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 452 4 368 4 001 3 463 2 878 4 830 8 668 3 816 3 606 18 226
Övrig omsättning - - - 1 2 313 3 505 - 6 3 046 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 571 2 411 2 056 -142 -528 603 146 982 501 1 178
Resultat efter finansnetto 2 493 2 325 2 054 406 -498 522 43 764 210 1 172
Årets resultat 1 833 1 098 1 206 361 -510 384 31 548 146 833
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 618 5 740 5 833 5 737 338 438 600 160 176 208
Omsättningstillgångar 5 514 4 532 10 104 1 181 3 847 8 388 5 383 5 882 4 687 2 739
Tillgångar 11 132 10 271 15 937 6 918 4 185 8 827 5 983 6 043 4 863 2 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 799 2 166 2 568 1 562 1 201 2 051 1 917 2 185 1 937 1 791
Obeskattade reserver 1 003 1 003 470 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 803 2 966 3 155 4 393 111 310 956 1 165 2 464 90
Kortfristiga skulder 4 527 4 136 9 744 963 2 874 6 466 3 110 2 692 462 1 066
Skulder och eget kapital 11 132 10 271 15 937 6 918 4 185 8 827 5 983 6 043 4 863 2 947
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 433 955 1 041 553 303 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 517 497 491 1 305 0 0 0 506 484 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 352 390 343 1 028 839 1 776 572 561 453 408
Utdelning till aktieägare 1 830 1 200 1 500 0 0 340 250 300 300 0
Omsättning 4 452 4 368 4 001 3 464 5 191 8 335 8 668 3 822 6 652 18 226
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 452 4 368 4 001 1 732 1 439 2 415 4 334 1 908 1 803 9 113
Personalkostnader per anställd (tkr) 931 901 862 1 167 1 136 1 388 807 811 624 589
Rörelseresultat, EBITDA 2 693 2 534 2 203 119 -419 765 206 1 020 545 1 213
Nettoomsättningförändring 1,92% 9,17% 15,54% 20,33% -40,41% -44,28% 127,15% 5,82% -80,22% -%
Du Pont-modellen 23,12% 23,52% 12,91% 7,81% -11,66% 5,94% 1,59% 14,12% 5,76% 40,65%
Vinstmarginal 57,82% 55,31% 51,44% 15,59% -16,96% 10,85% 1,10% 22,35% 7,76% 6,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,30% 17,49% 32,94% 90,80% -17,67% 16,95%
Rörelsekapital/omsättning 22,17% 9,07% 9,00% 6,30% 33,81% 39,79% 26,22% 83,60% 117,17% 9,18%
Soliditet 32,17% 28,71% 18,29% 22,58% 28,70% 23,24% 32,04% 36,16% 39,83% 60,77%
Kassalikviditet 121,80% 109,57% 103,69% 122,64% 133,86% 115,81% 110,39% 85,29% 163,64% 173,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...