Visa allt om Försäkringsförmedlarna FMIV AB
Visa allt om Försäkringsförmedlarna FMIV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 445 4 452 4 368 4 001 3 463 2 878 4 830 8 668 3 816 3 606
Övrig omsättning - - - - 1 2 313 3 505 - 6 3 046
Rörelseresultat (EBIT) 1 742 2 571 2 411 2 056 -142 -528 603 146 982 501
Resultat efter finansnetto 1 674 2 493 2 325 2 054 406 -498 522 43 764 210
Årets resultat 1 209 1 833 1 098 1 206 361 -510 384 31 548 146
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 496 5 618 5 740 5 833 5 737 338 438 600 160 176
Omsättningstillgångar 1 823 5 514 4 532 10 104 1 181 3 847 8 388 5 383 5 882 4 687
Tillgångar 6 319 11 132 10 271 15 937 6 918 4 185 8 827 5 983 6 043 4 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 179 2 799 2 166 2 568 1 562 1 201 2 051 1 917 2 185 1 937
Obeskattade reserver 1 003 1 003 1 003 470 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 743 2 803 2 966 3 155 4 393 111 310 956 1 165 2 464
Kortfristiga skulder 395 4 527 4 136 9 744 963 2 874 6 466 3 110 2 692 462
Skulder och eget kapital 6 319 11 132 10 271 15 937 6 918 4 185 8 827 5 983 6 043 4 863
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 433 955 1 041 553 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 526 517 497 491 1 305 0 0 0 506 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 353 352 390 343 1 028 839 1 776 572 561 453
Utdelning till aktieägare 1 200 1 830 1 200 1 500 0 0 340 250 300 300
Omsättning 3 445 4 452 4 368 4 001 3 464 5 191 8 335 8 668 3 822 6 652
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 445 4 452 4 368 4 001 1 732 1 439 2 415 4 334 1 908 1 803
Personalkostnader per anställd (tkr) 927 931 901 862 1 167 1 136 1 388 807 811 624
Rörelseresultat, EBITDA 1 864 2 693 2 534 2 203 119 -419 765 206 1 020 545
Nettoomsättningförändring -22,62% 1,92% 9,17% 15,54% 20,33% -40,41% -44,28% 127,15% 5,82% -%
Du Pont-modellen 27,60% 23,12% 23,52% 12,91% 7,81% -11,66% 5,94% 1,59% 14,12% 5,76%
Vinstmarginal 50,62% 57,82% 55,31% 51,44% 15,59% -16,96% 10,85% 1,10% 22,35% 7,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,30% 17,49% 32,94% 90,80% -17,67%
Rörelsekapital/omsättning 41,45% 22,17% 9,07% 9,00% 6,30% 33,81% 39,79% 26,22% 83,60% 117,17%
Soliditet 46,86% 32,17% 28,71% 18,29% 22,58% 28,70% 23,24% 32,04% 36,16% 39,83%
Kassalikviditet 461,52% 121,80% 109,57% 103,69% 122,64% 133,86% 115,81% 110,39% 85,29% 163,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...