Visa allt om Smederna Sverige AB
Visa allt om Smederna Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 166 857 167 907 128 321 128 310 127 406 90 810 91 108 138 169 121 011 74 542
Övrig omsättning 2 014 1 440 154 1 653 93 17 42 - - 19
Rörelseresultat (EBIT) 13 987 4 180 6 711 8 527 8 931 5 901 -2 654 869 10 009 3 196
Resultat efter finansnetto 13 445 3 657 6 464 8 485 8 995 5 808 -2 836 836 9 985 3 043
Årets resultat 9 455 2 795 4 672 4 762 5 678 3 071 -1 213 429 6 600 1 945
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 502 27 656 28 059 10 025 8 471 4 956 3 892 4 867 4 468 4 756
Omsättningstillgångar 37 981 36 929 30 074 32 170 34 709 23 820 15 122 34 235 34 156 17 792
Tillgångar 66 482 64 585 58 133 42 194 43 179 28 776 19 013 39 102 38 625 22 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 339 20 384 19 089 16 767 15 905 12 727 10 876 12 789 14 160 9 010
Obeskattade reserver 6 985 5 685 5 685 5 225 3 275 2 000 0 1 622 1 402 595
Avsättningar (tkr) 137 137 137 137 137 137 137 244 558 0
Långfristiga skulder 7 238 12 624 13 557 4 675 4 014 1 149 533 988 1 346 1 187
Kortfristiga skulder 23 783 25 754 19 664 15 390 19 848 12 762 7 467 23 458 21 159 11 756
Skulder och eget kapital 66 482 64 585 58 133 42 194 43 179 28 776 19 013 39 102 38 625 22 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 585 300 - 739 0 549 732 730 690 669
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 39 966 38 869 30 603 28 091 28 070 21 865 21 213 23 252 20 778 16 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 15 620 14 501 12 014 10 956 10 988 7 693 8 532 8 727 8 109 6 041
Utdelning till aktieägare 0 0 2 350 0 0 1 000 500 700 1 800 1 200
Omsättning 168 871 169 347 128 475 129 963 127 499 90 827 91 150 138 169 121 011 74 561
Nyckeltal
Antal anställda 107 102 91 75 71 70 71 74 68 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 559 1 646 1 410 1 711 1 794 1 297 1 283 1 867 1 780 1 285
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 540 482 547 573 440 437 458 455 408
Rörelseresultat, EBITDA 16 299 6 323 8 826 10 614 10 541 7 123 -1 599 2 181 11 354 3 879
Nettoomsättningförändring -0,63% 30,85% 0,01% 0,71% 40,30% -0,33% -34,06% 14,18% 62,34% -%
Du Pont-modellen 21,04% 6,55% 11,64% 20,81% 21,04% 20,58% -13,12% 2,99% 26,48% 15,04%
Vinstmarginal 8,38% 2,52% 5,27% 6,84% 7,13% 6,52% -2,74% 0,85% 8,45% 4,55%
Bruttovinstmarginal 55,66% 47,65% 67,92% 63,12% 63,50% 63,71% 70,21% 61,11% 62,65% 65,06%
Rörelsekapital/omsättning 8,51% 6,66% 8,11% 13,08% 11,66% 12,18% 8,40% 7,80% 10,74% 8,10%
Soliditet 50,82% 38,43% 40,46% 48,86% 42,42% 49,35% 57,20% 35,69% 39,27% 41,86%
Kassalikviditet 152,05% 133,67% 141,64% 195,95% 164,57% 171,77% 168,86% 135,42% 152,20% 136,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...