Visa allt om Labacka Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Labacka Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 485 1 378 1 236 1 163 1 263 1 233 1 132 1 113 1 206 1 211
Övrig omsättning - - - - - 218 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 198 115 28 26 151 347 128 136 160 138
Resultat efter finansnetto 159 89 -19 -8 131 292 90 123 119 73
Årets resultat 201 68 9 22 22 67 65 111 98 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 840 1 118 1 402 1 626 1 902 2 136 852 1 056 1 263 1 501
Omsättningstillgångar 3 576 3 072 2 550 2 191 1 768 1 301 2 119 1 675 1 291 1 104
Tillgångar 4 416 4 189 3 952 3 817 3 670 3 436 2 970 2 731 2 554 2 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 139 938 871 861 839 817 750 685 575 502
Obeskattade reserver 720 820 820 850 890 790 590 590 620 638
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338
Kortfristiga skulder 2 557 2 431 2 262 2 106 1 941 1 829 1 630 1 456 1 360 1 127
Skulder och eget kapital 4 416 4 189 3 952 3 817 3 670 3 436 2 970 2 731 2 554 2 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 403 - 350 - 350 356 350 330 347 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 50 30 40 60
Löner till övriga anställda 0 384 0 350 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 149 145 133 133 132 134 132 124 133 107
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Omsättning 1 485 1 378 1 236 1 163 1 263 1 451 1 132 1 113 1 206 1 211
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 485 1 378 1 236 1 163 1 263 1 233 1 132 1 113 1 206 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) 563 534 490 489 495 498 489 454 488 428
Rörelseresultat, EBITDA 484 399 312 301 426 616 333 342 398 393
Nettoomsättningförändring 7,76% 11,49% 6,28% -7,92% 2,43% 8,92% 1,71% -7,71% -0,41% -%
Du Pont-modellen 4,55% 3,01% 0,99% 1,00% 4,80% 10,16% 4,55% 5,90% 6,66% 5,68%
Vinstmarginal 13,54% 9,14% 3,16% 3,27% 13,94% 28,30% 11,93% 14,47% 14,10% 12,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,62% 46,52% 23,30% 7,31% -13,70% -42,82% 43,20% 19,68% -5,72% -1,90%
Soliditet 38,51% 37,66% 38,22% 38,97% 40,73% 40,72% 39,89% 40,64% 39,99% 36,90%
Kassalikviditet 139,69% 126,20% 112,51% 103,89% 90,93% 70,80% 129,69% 114,56% 94,26% 97,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...