Visa allt om Labacka Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 378 1 236 1 163 1 263 1 233 1 132 1 113 1 206 1 211 1 122
Övrig omsättning - - - - 218 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 28 26 151 347 128 136 160 138 113
Resultat efter finansnetto 89 -19 -8 131 292 90 123 119 73 99
Årets resultat 68 9 22 22 67 65 111 98 23 5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 118 1 402 1 626 1 902 2 136 852 1 056 1 263 1 501 2 291
Omsättningstillgångar 3 072 2 550 2 191 1 768 1 301 2 119 1 675 1 291 1 104 1 170
Tillgångar 4 189 3 952 3 817 3 670 3 436 2 970 2 731 2 554 2 605 3 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 938 871 861 839 817 750 685 575 502 479
Obeskattade reserver 820 820 850 890 790 590 590 620 638 598
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 338 880
Kortfristiga skulder 2 431 2 262 2 106 1 941 1 829 1 630 1 456 1 360 1 127 1 503
Skulder och eget kapital 4 189 3 952 3 817 3 670 3 436 2 970 2 731 2 554 2 605 3 460
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 350 - 350 356 350 330 347 301 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 50 30 40 60 0
Löner till övriga anställda 384 0 350 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 145 133 133 132 134 132 124 133 107 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Omsättning 1 378 1 236 1 163 1 263 1 451 1 132 1 113 1 206 1 211 1 122
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 378 1 236 1 163 1 263 1 233 1 132 1 113 1 206 1 211 1 122
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 490 489 495 498 489 454 488 428 317
Rörelseresultat, EBITDA 399 312 301 426 616 333 342 398 393 450
Nettoomsättningförändring 11,49% 6,28% -7,92% 2,43% 8,92% 1,71% -7,71% -0,41% 7,93% -%
Du Pont-modellen 3,01% 0,99% 1,00% 4,80% 10,16% 4,55% 5,90% 6,66% 5,68% 3,53%
Vinstmarginal 9,14% 3,16% 3,27% 13,94% 28,30% 11,93% 14,47% 14,10% 12,22% 10,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,52% 23,30% 7,31% -13,70% -42,82% 43,20% 19,68% -5,72% -1,90% -29,68%
Soliditet 37,66% 38,22% 38,97% 40,73% 40,72% 39,89% 40,64% 39,99% 36,90% 26,29%
Kassalikviditet 126,20% 112,51% 103,89% 90,93% 70,80% 129,69% 114,56% 94,26% 97,25% 77,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...