Visa allt om Kjell Rosengren El Aktiebolag
Visa allt om Kjell Rosengren El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 159 133 612 1 255 1 252 1 413 1 310 1 529 1 733 1 258
Övrig omsättning - 7 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -6 157 225 275 171 212 334 407 138
Resultat efter finansnetto 42 -14 178 249 279 160 259 366 301 188
Årets resultat 60 65 178 141 146 117 190 218 114 160
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 24
Omsättningstillgångar 1 973 3 415 3 428 3 530 3 076 2 928 2 697 2 494 2 269 2 020
Tillgångar 1 973 3 415 3 428 3 530 3 076 2 928 2 698 2 497 2 272 2 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 112 2 052 2 487 2 309 2 168 2 022 1 905 1 715 1 497 1 383
Obeskattade reserver 310 346 441 485 425 350 353 334 286 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 551 1 017 501 735 483 556 439 448 489 468
Skulder och eget kapital 1 973 3 415 3 428 3 530 3 076 2 928 2 698 2 497 2 272 2 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 324 324 324 320 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 108 360 338 13 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 40 144 148 155 147 156 152 146
Utdelning till aktieägare 500 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 140 612 1 255 1 252 1 413 1 310 1 529 1 733 1 258
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 612 1 255 1 252 1 413 1 310 1 529 1 733 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 149 500 487 494 471 485 474 422
Rörelseresultat, EBITDA 57 -6 157 225 275 172 213 335 428 161
Nettoomsättningförändring 19,55% -78,27% -51,24% 0,24% -11,39% 7,86% -14,32% -11,77% 37,76% -%
Du Pont-modellen 2,89% 0,32% 5,92% 7,62% 9,66% 6,32% 10,01% 15,94% 19,50% 10,91%
Vinstmarginal 35,85% 8,27% 33,17% 21,43% 23,72% 13,09% 20,61% 26,03% 25,56% 17,73%
Bruttovinstmarginal 60,38% 27,82% 59,15% 63,59% 68,13% 54,42% 58,40% 59,91% 57,13% 51,67%
Rörelsekapital/omsättning 894,34% 1 803,01% 478,27% 222,71% 207,11% 167,87% 172,37% 133,81% 102,71% 123,37%
Soliditet 68,62% 67,99% 82,58% 75,54% 80,66% 77,87% 80,25% 78,31% 74,95% 74,46%
Kassalikviditet 358,08% 335,79% 678,44% 471,02% 620,70% 511,87% 594,53% 536,61% 445,19% 410,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...