Visa allt om Rydins Cykel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 432 2 416 2 112 2 412 3 014 3 395 3 095 2 973 3 268 2 729
Övrig omsättning - - - 8 - - - - - 149
Rörelseresultat (EBIT) 223 78 52 104 126 181 190 168 126 -152
Resultat efter finansnetto 217 42 5 83 107 153 170 131 75 -197
Årets resultat 169 33 4 61 100 112 130 123 79 -209
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 10 10 12 4 8
Omsättningstillgångar 1 948 1 578 1 745 1 846 1 709 1 267 1 536 1 206 1 271 1 227
Tillgångar 1 948 1 578 1 745 1 846 1 709 1 277 1 545 1 218 1 275 1 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 843 674 641 637 596 496 384 254 131 -48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 264 264 359 420 311 161 116 116 116 228
Kortfristiga skulder 841 640 745 789 802 619 1 046 849 1 029 1 055
Skulder och eget kapital 1 948 1 578 1 745 1 846 1 709 1 277 1 545 1 218 1 275 1 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 199 147 78 162 166 137
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 561 470 220 419 418 525 509 327 366 235
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 173 160 117 128 240 244 215 181 195 122
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 432 2 416 2 112 2 420 3 014 3 395 3 095 2 973 3 268 2 878
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 144 1 208 2 112 1 206 1 005 1 132 1 032 991 1 089 910
Personalkostnader per anställd (tkr) 212 235 334 296 259 226 219 196 207 165
Rörelseresultat, EBITDA 223 78 52 104 126 181 192 172 130 -148
Nettoomsättningförändring 42,05% 14,39% -12,44% -19,97% -11,22% 9,69% 4,10% -9,03% 19,75% -%
Du Pont-modellen 11,45% 4,94% 2,98% 5,63% 7,37% 14,17% 12,30% 13,79% 9,88% -12,31%
Vinstmarginal 6,50% 3,23% 2,46% 4,31% 4,18% 5,33% 6,14% 5,65% 3,86% -5,57%
Bruttovinstmarginal 42,74% 44,33% 42,09% 50,29% 48,47% 44,09% 45,27% 41,51% 40,09% 26,68%
Rörelsekapital/omsättning 32,26% 38,82% 47,35% 43,82% 30,09% 19,09% 15,83% 12,01% 7,41% 6,30%
Soliditet 43,28% 42,71% 36,73% 34,51% 34,87% 38,84% 24,85% 20,85% 10,27% -3,89%
Kassalikviditet 5,83% 11,72% 17,72% 7,10% 22,82% 11,31% 4,97% 10,01% 12,83% -2,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...