Visa allt om Ovesta Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 105 65 0 0 0 0 0 1 345 1 507 1 611
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 18 -22 -48 -37 -20 -119 359 178 380
Resultat efter finansnetto 55 18 -21 -48 -37 -20 -115 365 179 379
Årets resultat 35 18 -21 -5 0 1 8 169 75 205
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 190 198 205 204 216 192 39 79 74
Omsättningstillgångar 143 100 50 64 116 160 199 862 1 143 993
Tillgångar 344 290 247 269 320 377 391 902 1 222 1 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 240 223 244 248 248 247 382 312 327
Obeskattade reserver 12 0 0 0 43 81 106 263 157 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 50 25 25 29 47 38 257 752 641
Skulder och eget kapital 344 290 247 269 320 377 391 902 1 222 1 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 190 518 505
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 375 280
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 64 313 406 301
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 143 100 89
Omsättning 105 65 0 0 0 0 0 1 345 1 507 1 611
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 105 - - - - - - 1 345 1 507 1 611
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 - - - - - 67 528 948 915
Rörelseresultat, EBITDA 58 25 -15 -36 -25 -8 -108 422 187 390
Nettoomsättningförändring 61,54% -% -% -% -% -% -100,00% -10,75% -6,46% -%
Du Pont-modellen 15,99% 6,21% -% -% -% -% -% 40,91% 14,98% 35,71%
Vinstmarginal 52,38% 27,69% -% -% -% -% -% 27,43% 12,14% 23,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,90% 76,92% -% -% -% -% -% 44,98% 25,95% 21,85%
Soliditet 82,66% 82,76% 90,28% 90,71% 87,40% 81,62% 83,15% 63,34% 34,78% 37,39%
Kassalikviditet 250,88% 200,00% 200,00% 256,00% 400,00% 340,43% 523,68% 335,41% 151,99% 154,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...