Visa allt om Övermo Svets & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 709 4 144 4 068 3 730 3 268 3 025 2 769 2 466 2 001 1 772
Övrig omsättning - 1 14 - - - 25 80 - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 437 383 610 177 60 239 180 91 41
Resultat efter finansnetto 101 372 293 607 161 47 239 178 90 40
Årets resultat 116 300 175 334 117 48 123 86 72 28
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 761 1 771 1 776 245 140 211 291 370 157 165
Omsättningstillgångar 1 092 1 426 1 565 1 115 943 913 919 697 708 653
Tillgångar 2 853 3 197 3 341 1 360 1 083 1 124 1 210 1 068 865 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 880 914 765 590 317 200 631 508 422 350
Obeskattade reserver 326 379 396 346 196 197 221 160 104 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 094 1 274 1 483 0 146 314 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 554 631 697 424 425 413 357 400 339 352
Skulder och eget kapital 2 853 3 197 3 341 1 360 1 083 1 124 1 210 1 068 865 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 1 162 635 432 459 470 475
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 073 1 153 1 217 1 075 0 523 552 444 263 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 467 440 425 452 476 455 442 396 305 273
Utdelning till aktieägare 0 150 150 0 60 0 480 0 0 0
Omsättning 3 709 4 145 4 082 3 730 3 268 3 025 2 794 2 546 2 001 1 772
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 236 1 381 1 017 933 817 756 692 617 667 591
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 540 415 386 411 405 358 325 347 327
Rörelseresultat, EBITDA 262 555 505 666 248 139 319 283 155 102
Nettoomsättningförändring -10,50% 1,87% 9,06% 14,14% 8,03% 9,25% 12,29% 23,24% 12,92% -%
Du Pont-modellen 5,54% 13,76% 11,52% 45,00% 16,34% 5,34% 19,83% 17,23% 10,52% 5,01%
Vinstmarginal 4,26% 10,62% 9,46% 16,41% 5,42% 1,98% 8,67% 7,46% 4,55% 2,31%
Bruttovinstmarginal 58,83% 65,69% 69,25% 73,11% 73,90% 72,73% 78,66% 76,40% 78,01% 80,53%
Rörelsekapital/omsättning 14,51% 19,18% 21,34% 18,53% 15,85% 16,53% 20,30% 12,04% 18,44% 16,99%
Soliditet 39,76% 37,84% 31,63% 62,13% 42,61% 30,71% 65,30% 58,35% 57,44% 53,00%
Kassalikviditet 127,44% 164,66% 178,91% 169,58% 174,59% 163,44% 193,28% 131,25% 166,37% 152,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...