Visa allt om Övermo Svets & Smide Aktiebolag
Visa allt om Övermo Svets & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 888 3 709 4 144 4 068 3 730 3 268 3 025 2 769 2 466 2 001
Övrig omsättning 6 - 1 14 - - - 25 80 -
Rörelseresultat (EBIT) 376 157 437 383 610 177 60 239 180 91
Resultat efter finansnetto 336 101 372 293 607 161 47 239 178 90
Årets resultat 234 116 300 175 334 117 48 123 86 72
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 850 1 761 1 771 1 776 245 140 211 291 370 157
Omsättningstillgångar 1 470 1 092 1 426 1 565 1 115 943 913 919 697 708
Tillgångar 3 320 2 853 3 197 3 341 1 360 1 083 1 124 1 210 1 068 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 114 880 914 765 590 317 200 631 508 422
Obeskattade reserver 359 326 379 396 346 196 197 221 160 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 914 1 094 1 274 1 483 0 146 314 0 0 0
Kortfristiga skulder 933 554 631 697 424 425 413 357 400 339
Skulder och eget kapital 3 320 2 853 3 197 3 341 1 360 1 083 1 124 1 210 1 068 865
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 1 162 635 432 459 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 242 1 073 1 153 1 217 1 075 0 523 552 444 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 552 467 440 425 452 476 455 442 396 305
Utdelning till aktieägare 300 0 150 150 0 60 0 480 0 0
Omsättning 4 894 3 709 4 145 4 082 3 730 3 268 3 025 2 794 2 546 2 001
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 222 1 236 1 381 1 017 933 817 756 692 617 667
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 523 540 415 386 411 405 358 325 347
Rörelseresultat, EBITDA 503 262 555 505 666 248 139 319 283 155
Nettoomsättningförändring 31,79% -10,50% 1,87% 9,06% 14,14% 8,03% 9,25% 12,29% 23,24% -%
Du Pont-modellen 11,33% 5,54% 13,76% 11,52% 45,00% 16,34% 5,34% 19,83% 17,23% 10,52%
Vinstmarginal 7,69% 4,26% 10,62% 9,46% 16,41% 5,42% 1,98% 8,67% 7,46% 4,55%
Bruttovinstmarginal 54,89% 58,83% 65,69% 69,25% 73,11% 73,90% 72,73% 78,66% 76,40% 78,01%
Rörelsekapital/omsättning 10,99% 14,51% 19,18% 21,34% 18,53% 15,85% 16,53% 20,30% 12,04% 18,44%
Soliditet 41,99% 39,76% 37,84% 31,63% 62,13% 42,61% 30,71% 65,30% 58,35% 57,44%
Kassalikviditet 114,26% 127,44% 164,66% 178,91% 169,58% 174,59% 163,44% 193,28% 131,25% 166,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...