Visa allt om JL Skogsvård AB
Visa allt om JL Skogsvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 631 557 653 539 642 575 1 108 1 746 2 575 2 109
Övrig omsättning - - - - - 4 81 60 78 63
Rörelseresultat (EBIT) 129 134 176 132 209 -177 50 -708 181 -85
Resultat efter finansnetto 68 60 97 44 116 -262 -68 -873 2 -286
Årets resultat 68 60 97 44 116 -262 -68 -873 2 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 11 1 4 11 18 844 1 079 2 192 2 663
Omsättningstillgångar 77 52 60 45 121 125 137 160 236 184
Tillgångar 84 63 61 49 132 144 981 1 239 2 429 2 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -710 -778 -838 -935 -979 -1 095 -833 -765 108 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 521 611 711 811 891 1 001 1 450 1 528 1 476 1 690
Kortfristiga skulder 273 229 187 173 220 237 364 475 845 1 050
Skulder och eget kapital 84 63 61 49 132 144 981 1 239 2 429 2 846
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 233 248 238 387 492 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 238 226 241 256 0 0 72 240 253 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 87 74 77 80 74 80 100 205 242 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 631 557 653 539 642 579 1 189 1 806 2 653 2 172
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 631 557 653 539 321 288 554 582 644 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 304 336 344 156 167 235 297 250 221
Rörelseresultat, EBITDA 131 135 176 137 216 -169 283 -475 675 414
Nettoomsättningförändring 13,29% -14,70% 21,15% -16,04% 11,65% -48,10% -36,54% -32,19% 22,10% -%
Du Pont-modellen 153,57% 212,70% 288,52% 271,43% 158,33% -122,92% 5,20% -56,90% 7,45% -2,99%
Vinstmarginal 20,44% 24,06% 26,95% 24,68% 32,55% -30,78% 4,60% -40,38% 7,03% -4,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,24% 71,53% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -31,06% -31,78% -19,45% -23,75% -15,42% -19,48% -20,49% -18,04% -23,65% -41,06%
Soliditet -845,24% -1 234,92% -1 373,77% -1 908,16% -741,67% -760,42% -84,91% -61,74% 4,45% 3,69%
Kassalikviditet 13,92% 4,37% 30,48% 1,73% 55,00% 52,74% 37,64% 33,68% 13,73% 6,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...