Visa allt om Håkan Halvarssons El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 949 2 513 2 884 2 533 2 537 2 656 1 733 1 552 1 495 1 818
Övrig omsättning - - 69 - 10 - - 25 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 423 111 341 167 206 219 124 191 27 275
Resultat efter finansnetto 423 111 341 168 209 220 125 205 38 264
Årets resultat 350 181 138 91 172 167 92 136 27 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 178 228 27 39 88 92 64 80 154
Omsättningstillgångar 1 542 1 488 1 356 1 148 1 127 1 159 1 017 809 947 1 093
Tillgångar 1 671 1 667 1 584 1 174 1 166 1 246 1 108 873 1 027 1 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 193 1 093 912 774 783 811 659 567 431 500
Obeskattade reserver 71 97 219 58 15 40 46 50 34 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308
Kortfristiga skulder 407 477 453 342 368 396 403 256 255 404
Skulder och eget kapital 1 671 1 667 1 584 1 174 1 166 1 246 1 108 873 1 027 1 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 336 320 300 300 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 755 754 792 702 693 349 191 0 97 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 285 261 272 250 242 241 194 119 146 122
Utdelning till aktieägare 300 250 0 0 100 200 15 0 0 0
Omsättning 2 949 2 513 2 953 2 533 2 547 2 656 1 733 1 577 1 495 1 853
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 475 1 257 1 442 1 267 1 269 1 328 867 776 748 909
Personalkostnader per anställd (tkr) 520 508 532 476 468 464 353 212 257 243
Rörelseresultat, EBITDA 472 160 361 179 220 246 146 202 61 309
Nettoomsättningförändring 17,35% -12,86% 13,86% -0,16% -4,48% 53,26% 11,66% 3,81% -17,77% -%
Du Pont-modellen 25,31% 6,66% 21,59% 14,48% 18,01% 17,58% 11,28% 23,83% 3,80% 22,47%
Vinstmarginal 14,34% 4,42% 11,86% 6,71% 8,28% 8,25% 7,21% 13,40% 2,61% 15,40%
Bruttovinstmarginal 64,02% 64,78% 62,66% 58,90% 63,85% 55,87% 61,57% 53,35% 56,52% 58,75%
Rörelsekapital/omsättning 38,49% 40,23% 31,31% 31,82% 29,92% 28,73% 35,43% 35,63% 46,29% 37,90%
Soliditet 74,71% 70,11% 68,36% 69,57% 68,10% 67,45% 62,54% 69,07% 44,35% 42,09%
Kassalikviditet 294,35% 261,01% 228,92% 239,18% 216,85% 209,85% 169,23% 202,73% 272,94% 183,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...