Visa allt om Autoexperten i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om Autoexperten i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 186 27 802 29 503 28 526 28 668 27 148 24 370 23 615 24 760 23 694
Övrig omsättning 73 21 12 78 9 10 36 6 8 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 209 1 133 1 516 1 464 1 575 1 129 979 738 1 517 1 290
Resultat efter finansnetto 1 227 1 150 1 528 1 487 1 605 1 141 1 011 819 1 586 1 342
Årets resultat 952 776 1 102 968 1 114 681 711 516 839 713
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 266 395 555 676 759 114 142 671 468
Omsättningstillgångar 10 310 10 106 10 385 9 301 9 090 8 597 8 320 8 323 7 493 8 020
Tillgångar 10 450 10 372 10 780 9 856 9 766 9 356 8 434 8 465 8 164 8 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 560 2 383 2 607 2 405 2 537 2 103 2 121 1 910 1 994 2 155
Obeskattade reserver 2 763 2 779 2 636 2 530 2 375 2 265 2 088 2 077 2 000 1 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 127 5 210 5 537 4 921 4 854 4 988 4 225 4 478 4 170 4 736
Skulder och eget kapital 10 450 10 372 10 780 9 856 9 766 9 356 8 434 8 465 8 164 8 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 953 2 783 2 772 2 835 2 808 2 701 2 661 2 618 2 451 2 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 056 1 137 942 1 182 1 136 995 1 046 979 996 969
Utdelning till aktieägare 900 775 1 000 900 1 100 680 700 500 600 1 000
Omsättning 28 259 27 823 29 515 28 604 28 677 27 158 24 406 23 621 24 768 23 698
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 8 8 10 8 8 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 027 3 475 3 688 3 566 3 584 2 715 3 046 2 952 2 476 2 154
Personalkostnader per anställd (tkr) 560 502 469 513 513 390 465 453 349 311
Rörelseresultat, EBITDA 1 335 1 262 1 656 1 609 1 722 1 272 1 032 798 1 573 1 331
Nettoomsättningförändring 1,38% -5,77% 3,42% -0,50% 5,60% 11,40% 3,20% -4,62% 4,50% -%
Du Pont-modellen 11,74% 11,09% 14,18% 15,09% 16,43% 12,21% 11,99% 9,71% 19,45% 15,85%
Vinstmarginal 4,35% 4,14% 5,18% 5,21% 5,60% 4,21% 4,15% 3,48% 6,41% 5,68%
Bruttovinstmarginal 27,31% 27,86% 27,87% 28,52% 29,54% 28,67% 28,78% 29,39% 29,30% 29,30%
Rörelsekapital/omsättning 18,39% 17,61% 16,43% 15,35% 14,78% 13,29% 16,80% 16,28% 13,42% 13,86%
Soliditet 45,12% 43,87% 43,26% 43,32% 43,90% 40,32% 43,39% 40,23% 42,06% 38,94%
Kassalikviditet 129,88% 125,11% 124,42% 115,32% 111,08% 106,66% 108,99% 98,68% 97,72% 100,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...