Visa allt om Stångby Maskin Aktiebolag
Visa allt om Stångby Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 643 3 677 3 538 4 634 3 314 5 027 5 151 4 243 4 554 3 945
Övrig omsättning 904 258 181 332 80 319 102 42 260 91
Rörelseresultat (EBIT) 42 -265 -655 657 -719 613 221 -328 268 -449
Resultat efter finansnetto 26 -297 -701 590 -787 548 167 -393 213 -495
Årets resultat 16 5 9 7 -12 6 3 3 2 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 594 2 056 2 543 2 793 2 566 2 518 2 772 3 193 2 856 2 820
Omsättningstillgångar 1 624 1 239 846 1 324 903 2 067 1 268 889 1 054 1 031
Tillgångar 4 218 3 295 3 389 4 117 3 469 4 585 4 040 4 082 3 911 3 851
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 479 475 466 458 470 466 463 461 459
Obeskattade reserver 123 123 431 1 147 572 1 347 814 657 1 058 856
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 754 1 954 1 714 1 735 1 698 1 982 1 734 2 040 1 621 1 749
Kortfristiga skulder 845 739 770 769 740 785 1 027 923 771 788
Skulder och eget kapital 4 218 3 295 3 389 4 117 3 469 4 585 4 040 4 082 3 911 3 851
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 550 714 690 573 550 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 745 1 580 1 523 1 234 636 753 965 972 1 044 607
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 598 506 498 376 394 493 546 480 524 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Omsättning 4 547 3 935 3 719 4 966 3 394 5 346 5 253 4 285 4 814 4 036
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 613 708 1 159 829 1 257 1 288 1 061 1 139 986
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 348 405 403 398 477 558 520 530 384
Rörelseresultat, EBITDA 603 263 -64 1 223 -203 1 125 784 235 747 56
Nettoomsättningförändring -0,92% 3,93% -23,65% 39,83% -34,08% -2,41% 21,40% -6,83% 15,44% -%
Du Pont-modellen 1,00% -8,04% -19,33% 15,96% -20,70% 13,37% 5,47% -7,99% 6,88% -11,63%
Vinstmarginal 1,15% -7,21% -18,51% 14,18% -21,67% 12,19% 4,29% -7,68% 5,91% -11,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,38% 13,60% 2,15% 11,98% 4,92% 25,50% 4,68% -0,80% 6,21% 6,16%
Soliditet 14,01% 17,45% 23,94% 31,85% 25,35% 31,90% 26,38% 22,93% 31,26% 27,92%
Kassalikviditet 191,83% 167,25% 109,48% 171,78% 121,62% 262,93% 123,17% 95,99% 136,32% 130,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...