Visa allt om Uffe Sundgren Måleri Aktiebolag
Visa allt om Uffe Sundgren Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 700 7 071 6 887 5 069 5 705 2 545 2 438 1 388 1 833 2 121
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 204 917 1 422 1 152 1 260 421 472 110 108 268
Resultat efter finansnetto 1 202 914 1 435 1 170 1 272 426 472 107 108 267
Årets resultat 920 699 1 103 623 923 307 337 72 71 162
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 4 101 3 835 3 574 3 058 2 372 1 298 982 566 710 767
Tillgångar 4 101 3 835 3 574 3 058 2 372 1 298 982 566 710 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 062 2 561 2 518 1 836 1 662 864 657 390 418 347
Obeskattade reserver 306 306 306 306 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
Kortfristiga skulder 733 967 749 917 709 433 325 149 291 423
Skulder och eget kapital 4 101 3 835 3 574 3 058 2 372 1 298 982 566 710 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 656 653 597 542 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 155 1 251 1 393 1 124 1 068 249 192 0 379 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 628 666 551 436 408 337 322 244 305 301
Utdelning till aktieägare 0 240 156 420 200 125 100 70 100 0
Omsättning 6 700 7 071 6 887 5 069 5 705 2 545 2 439 1 388 1 833 2 121
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 675 1 768 1 722 1 690 1 902 848 813 694 611 707
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 524 486 535 492 415 401 423 414 404
Rörelseresultat, EBITDA 1 204 917 1 422 1 152 1 260 421 472 110 111 284
Nettoomsättningförändring -5,25% 2,67% 35,87% -11,15% 124,17% 4,39% 75,65% -24,28% -13,58% -%
Du Pont-modellen 29,36% 23,99% 40,37% 38,29% 53,67% 32,82% 48,17% 19,61% 15,35% 34,81%
Vinstmarginal 17,97% 13,01% 20,95% 23,10% 22,31% 16,74% 19,40% 8,00% 5,95% 12,64%
Bruttovinstmarginal 53,28% 95,57% 93,89% 95,07% 93,11% 86,95% 87,57% 88,83% 90,56% 87,27%
Rörelsekapital/omsättning 50,27% 40,56% 41,02% 42,24% 29,15% 33,99% 26,95% 30,04% 22,86% 16,22%
Soliditet 80,48% 73,00% 77,13% 67,41% 70,07% 66,56% 66,90% 68,90% 58,87% 45,06%
Kassalikviditet 559,48% 396,59% 477,17% 333,48% 334,56% 299,77% 302,15% 379,87% 243,99% 126,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...