Visa allt om Aktiebolaget SE Skoglunds Mekaniska Verkstad
Visa allt om Aktiebolaget SE Skoglunds Mekaniska Verkstad

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 352 18 696 17 788 16 444 18 149 15 093 11 767 11 503 16 264 21 396
Övrig omsättning - - - - - 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 703 712 1 111 597 1 706 935 -1 059 408 290 86
Resultat efter finansnetto 644 669 1 093 582 1 648 887 -1 072 422 256 17
Årets resultat 569 360 633 330 883 417 -236 415 228 529
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 331 832 686 665 779 918 575 548 504 426
Omsättningstillgångar 10 479 10 576 7 711 7 746 7 427 5 183 4 092 4 588 5 385 5 787
Tillgångar 11 810 11 408 8 397 8 411 8 206 6 101 4 668 5 135 5 890 6 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 604 4 035 3 675 3 442 3 278 2 394 1 977 2 213 1 798 1 571
Obeskattade reserver 1 267 1 427 1 228 955 817 386 0 836 1 006 1 084
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 145 2 666 88 138 188 812 442 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 794 3 279 3 406 3 876 3 923 2 509 2 248 2 086 3 086 3 558
Skulder och eget kapital 11 810 11 408 8 397 8 411 8 206 6 101 4 668 5 135 5 890 6 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 794 747 762 728 672 701 614 767
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 519 5 864 4 765 4 536 4 447 3 708 3 385 3 725 3 944 3 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 976 2 015 1 938 2 107 2 087 1 765 1 588 1 743 1 798 1 852
Utdelning till aktieägare 500 0 0 400 165 0 0 0 0 0
Omsättning 18 352 18 696 17 788 16 444 18 149 15 243 11 767 11 503 16 264 21 396
Nyckeltal
Antal anställda 18 19 18 18 18 16 15 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 020 984 988 914 1 008 943 784 767 1 017 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 425 420 419 415 395 383 424 414 413
Rörelseresultat, EBITDA 922 911 1 311 794 1 892 1 089 -916 542 410 187
Nettoomsättningförändring -1,84% 5,10% 8,17% -9,39% 20,25% 28,27% 2,30% -29,27% -23,99% -%
Du Pont-modellen 5,95% 6,25% 13,29% 7,24% 20,79% 15,33% -22,66% 8,51% 4,94% 1,38%
Vinstmarginal 3,83% 3,81% 6,27% 3,70% 9,40% 6,19% -8,99% 3,80% 1,79% 0,40%
Bruttovinstmarginal 65,66% 64,27% 72,00% 69,29% 62,69% 62,93% 71,17% 67,02% 64,18% 48,90%
Rörelsekapital/omsättning 30,98% 39,03% 24,20% 23,53% 19,31% 17,72% 15,67% 21,75% 14,14% 10,42%
Soliditet 47,35% 45,13% 55,17% 49,29% 47,28% 43,90% 42,35% 54,82% 42,82% 37,85%
Kassalikviditet 181,94% 259,32% 181,53% 137,05% 147,11% 140,77% 131,14% 125,89% 126,41% 105,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...