Visa allt om Nils-Rune Janssons Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084 832
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -21 -35 78 -70 77 13 77 -162 -6
Resultat efter finansnetto 26 -10 -24 95 -55 94 30 97 -153 5
Årets resultat 20 0 9 44 15 6 26 97 -100 5
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 241 234 185 178 169 170 199 235 279 332
Omsättningstillgångar 282 275 401 814 518 801 692 777 793 941
Tillgångar 523 509 586 992 687 971 891 1 012 1 072 1 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 267 267 258 214 241 285 259 162 162
Obeskattade reserver 18 15 26 59 21 92 5 0 0 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 17 47 98 72 295 412 576
Kortfristiga skulder 218 227 288 658 405 541 530 458 499 483
Skulder och eget kapital 523 509 586 992 687 971 891 1 012 1 072 1 273
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 100 0 0 0 0 0 30 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 106 19 0 88 72 7 8 11 7 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 6 31 28 22 2 3 3 11 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 42 50 0 0 0
Omsättning 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084 832
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084 832
Personalkostnader per anställd (tkr) 157 44 150 135 112 30 29 33 68 90
Rörelseresultat, EBITDA 5 -17 -29 96 -34 114 58 123 -107 66
Nettoomsättningförändring 13,96% -57,86% -29,78% 24,01% 14,44% -4,67% -14,84% 29,89% 30,29% -%
Du Pont-modellen 5,16% -1,38% -3,41% 10,18% -7,13% 9,78% 3,70% 9,88% -14,09% 0,94%
Vinstmarginal 4,94% -1,46% -1,76% 6,23% -3,75% 8,31% 2,75% 7,10% -13,93% 1,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 30,27% 100,00% 29,48% 25,85% 23,08% 13,93% 42,79%
Rörelsekapital/omsättning 11,70% 10,00% 9,92% 9,62% 8,64% 22,75% 13,51% 22,66% 27,12% 55,05%
Soliditet 57,56% 54,75% 48,83% 30,39% 33,40% 31,80% 32,39% 25,59% 15,11% 15,72%
Kassalikviditet 106,88% 110,13% 124,31% 81,31% 117,04% 65,99% 42,08% 113,97% 102,81% 144,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...