Visa allt om Nils-Rune Janssons Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Nils-Rune Janssons Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 539 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 0 -21 -35 78 -70 77 13 77 -162
Resultat efter finansnetto 10 26 -10 -24 95 -55 94 30 97 -153
Årets resultat 10 20 0 9 44 15 6 26 97 -100
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 241 234 185 178 169 170 199 235 279
Omsättningstillgångar 313 282 275 401 814 518 801 692 777 793
Tillgångar 551 523 509 586 992 687 971 891 1 012 1 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 287 267 267 258 214 241 285 259 162
Obeskattade reserver 18 18 15 26 59 21 92 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 17 47 98 72 295 412
Kortfristiga skulder 237 218 227 288 658 405 541 530 458 499
Skulder och eget kapital 551 523 509 586 992 687 971 891 1 012 1 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 100 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 106 19 0 88 72 7 8 11 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 33 6 31 28 22 2 3 3 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 42 50 0 0
Omsättning 545 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 539 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 157 44 150 135 112 30 29 33 68
Rörelseresultat, EBITDA -7 5 -17 -29 96 -34 114 58 123 -107
Nettoomsättningförändring -1,46% 13,96% -57,86% -29,78% 24,01% 14,44% -4,67% -14,84% 29,89% -%
Du Pont-modellen 2,18% 5,16% -1,38% -3,41% 10,18% -7,13% 9,78% 3,70% 9,88% -14,09%
Vinstmarginal 2,23% 4,94% -1,46% -1,76% 6,23% -3,75% 8,31% 2,75% 7,10% -13,93%
Bruttovinstmarginal 54,73% 100,00% 100,00% 100,00% 30,27% 100,00% 29,48% 25,85% 23,08% 13,93%
Rörelsekapital/omsättning 14,10% 11,70% 10,00% 9,92% 9,62% 8,64% 22,75% 13,51% 22,66% 27,12%
Soliditet 56,45% 57,56% 54,75% 48,83% 30,39% 33,40% 31,80% 32,39% 25,59% 15,11%
Kassalikviditet 118,57% 106,88% 110,13% 124,31% 81,31% 117,04% 65,99% 42,08% 113,97% 102,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...