Visa allt om Björkvångs Frukt Aktiebolag
Visa allt om Björkvångs Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 092 1 521 2 163 1 452 1 388 1 508 1 423 1 282 1 208 1 249
Övrig omsättning 11 12 17 9 14 19 16 31 1 33
Rörelseresultat (EBIT) 348 27 164 120 1 14 3 64 -27 -96
Resultat efter finansnetto 345 23 154 106 -9 14 2 64 -26 -97
Årets resultat 184 9 79 3 -4 9 2 64 -26 -62
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 219 301 387 472 72 97 97 121 220
Omsättningstillgångar 1 014 713 818 610 432 514 402 420 383 771
Tillgångar 1 211 932 1 120 997 904 586 499 517 504 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 302 294 214 211 215 206 204 140 166
Obeskattade reserver 269 162 153 101 0 5 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 69 138 207 276 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 456 399 536 474 417 367 293 313 364 826
Skulder och eget kapital 1 211 932 1 120 997 904 586 499 517 504 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 284 218 190 261 104 144 177 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 326 270 161 77 86 33 101 83 50 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 39 34 69 41 43 44 39 56 71 63
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 103 1 533 2 180 1 461 1 402 1 527 1 439 1 313 1 209 1 282
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 046 761 1 082 1 452 1 388 1 508 1 423 1 282 1 208 1 249
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 159 261 341 321 341 250 283 298 289
Rörelseresultat, EBITDA 424 109 250 206 62 39 48 151 73 11
Nettoomsättningförändring 37,54% -29,68% 48,97% 4,61% -7,96% 5,97% 11,00% 6,13% -3,28% -%
Du Pont-modellen 28,74% 3,22% 14,64% 12,04% 0,22% 2,39% 0,60% 12,57% -4,96% -9,68%
Vinstmarginal 16,63% 1,97% 7,58% 8,26% 0,14% 0,93% 0,21% 5,07% -2,07% -7,69%
Bruttovinstmarginal 56,93% 57,26% 54,09% 63,91% 54,47% 49,47% 50,11% 59,98% 55,22% 54,28%
Rörelsekapital/omsättning 26,67% 20,64% 13,04% 9,37% 1,08% 9,75% 7,66% 8,35% 1,57% -4,40%
Soliditet 57,46% 45,96% 36,91% 28,93% 23,34% 37,32% 41,28% 39,46% 27,78% 16,73%
Kassalikviditet 207,02% 159,15% 149,81% 125,53% 93,05% 136,78% 123,21% 104,47% 94,51% 71,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...