Visa allt om Björkvångs Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 521 2 163 1 452 1 388 1 508 1 423 1 282 1 208 1 249 1 235
Övrig omsättning 12 17 9 14 19 16 31 1 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 164 120 1 14 3 64 -27 -96 -83
Resultat efter finansnetto 23 154 106 -9 14 2 64 -26 -97 -92
Årets resultat 9 79 3 -4 9 2 64 -26 -62 1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 301 387 472 72 97 97 121 220 328
Omsättningstillgångar 713 818 610 432 514 402 420 383 771 377
Tillgångar 932 1 120 997 904 586 499 517 504 992 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 294 214 211 215 206 204 140 166 228
Obeskattade reserver 162 153 101 0 5 0 0 0 0 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 138 207 276 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 399 536 474 417 367 293 313 364 826 442
Skulder och eget kapital 932 1 120 997 904 586 499 517 504 992 705
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 284 218 190 261 104 144 177 108 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 270 161 77 86 33 101 83 50 118 73
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 34 69 41 43 44 39 56 71 63 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 533 2 180 1 461 1 402 1 527 1 439 1 313 1 209 1 282 1 235
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 1 082 1 452 1 388 1 508 1 423 1 282 1 208 1 249 1 235
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 261 341 321 341 250 283 298 289 214
Rörelseresultat, EBITDA 109 250 206 62 39 48 151 73 11 39
Nettoomsättningförändring -29,68% 48,97% 4,61% -7,96% 5,97% 11,00% 6,13% -3,28% 1,13% -%
Du Pont-modellen 3,22% 14,64% 12,04% 0,22% 2,39% 0,60% 12,57% -4,96% -9,68% -11,63%
Vinstmarginal 1,97% 7,58% 8,26% 0,14% 0,93% 0,21% 5,07% -2,07% -7,69% -6,64%
Bruttovinstmarginal 57,26% 54,09% 63,91% 54,47% 49,47% 50,11% 59,98% 55,22% 54,28% 54,17%
Rörelsekapital/omsättning 20,64% 13,04% 9,37% 1,08% 9,75% 7,66% 8,35% 1,57% -4,40% -5,26%
Soliditet 45,96% 36,91% 28,93% 23,34% 37,32% 41,28% 39,46% 27,78% 16,73% 35,91%
Kassalikviditet 159,15% 149,81% 125,53% 93,05% 136,78% 123,21% 104,47% 94,51% 71,07% 64,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...