Visa allt om STORA OSET Aktiebolag
Visa allt om STORA OSET Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 163 1 231 1 445 1 198 1 372 1 208 837 911 502 563
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 227 149 107 613 300 139 105 24 -61
Resultat efter finansnetto 234 167 79 21 502 186 26 84 20 -16
Årets resultat 149 94 41 0 268 108 26 84 20 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 300 1 300 1 300 1 300 1 302 1 308 1 320 1 333 1 345 1 352
Omsättningstillgångar 794 595 1 049 910 1 744 1 323 1 020 1 024 858 869
Tillgångar 2 094 1 895 2 349 2 210 3 046 2 630 2 340 2 357 2 203 2 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 876 817 723 682 807 539 431 456 391 427
Obeskattade reserver 290 240 200 180 170 40 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 600 600 1 000 1 000 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650
Kortfristiga skulder 328 238 426 348 420 401 258 252 162 145
Skulder och eget kapital 2 094 1 895 2 349 2 210 3 046 2 630 2 340 2 357 2 203 2 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 359 - 319 130 278 144 143 149 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 405 0 376 0 0 0 0 0 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 235 227 224 197 103 157 115 115 97 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 20 55
Omsättning 1 163 1 231 1 445 1 198 1 372 1 208 837 911 502 563
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 163 1 231 1 445 1 198 1 372 1 208 837 911 502 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 699 655 778 620 316 485 301 368 297 349
Rörelseresultat, EBITDA 186 227 149 109 618 312 152 129 46 -37
Nettoomsättningförändring -5,52% -14,81% 20,62% -12,68% 13,58% 44,32% -8,12% 81,47% -10,83% -%
Du Pont-modellen 13,18% 12,03% 6,43% 5,02% 20,29% 11,44% 6,03% 8,44% 6,17% 4,46%
Vinstmarginal 23,73% 18,52% 10,45% 9,27% 45,04% 24,92% 16,85% 21,84% 27,09% 17,58%
Bruttovinstmarginal 98,88% 96,91% 87,06% 83,47% 84,11% 84,35% 82,44% 79,03% 95,82% 85,79%
Rörelsekapital/omsättning 40,07% 29,00% 43,11% 46,91% 96,50% 76,32% 91,04% 84,74% 138,65% 128,60%
Soliditet 52,64% 52,99% 37,42% 36,86% 30,61% 21,62% 18,42% 19,35% 17,75% 19,23%
Kassalikviditet 242,07% 250,00% 246,24% 261,49% 415,24% 329,93% 395,35% 406,35% 529,63% 599,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...