Visa allt om Lenica Aktiebolag
Visa allt om Lenica Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 028 15 330 15 239 14 904 15 985 15 292 14 722 14 045 8 262 7 913
Övrig omsättning 84 67 60 70 112 185 128 108 - -
Rörelseresultat (EBIT) 292 176 -86 -656 30 -65 321 720 -131 53
Resultat efter finansnetto 268 133 -137 -701 -21 -102 296 663 -156 37
Årets resultat 256 133 -137 -471 -2 -76 131 405 -156 31
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 114 223 310 494 466 474 313 130 171
Omsättningstillgångar 1 090 849 959 830 1 253 1 225 1 387 1 386 527 619
Tillgångar 1 142 963 1 182 1 140 1 747 1 692 1 861 1 699 657 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -20 -277 -410 -273 198 200 396 465 60 201
Obeskattade reserver 11 0 0 0 234 252 284 168 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 23 77 131 186 209 178 154
Kortfristiga skulder 1 151 1 240 1 592 1 390 1 238 1 108 995 856 419 435
Skulder och eget kapital 1 142 963 1 182 1 140 1 747 1 692 1 861 1 699 657 790
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 264 278 240 150 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 677 1 598 1 750 1 719 1 376 1 188 1 113 1 078 676 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 642 518 442 455 396 451 401 332 255 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 200 0 0
Omsättning 16 112 15 397 15 299 14 974 16 097 15 477 14 850 14 153 8 262 7 913
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 671 2 555 2 540 2 484 3 197 3 058 2 944 2 809 2 754 2 638
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 363 369 365 360 383 362 332 373 327
Rörelseresultat, EBITDA 354 285 41 -473 204 64 403 784 -68 111
Nettoomsättningförändring 4,55% 0,60% 2,25% -6,76% 4,53% 3,87% 4,82% 70,00% 4,41% -%
Du Pont-modellen 25,57% 18,28% -7,28% -57,54% 1,72% -3,84% 17,30% 42,44% -19,94% 6,71%
Vinstmarginal 1,82% 1,15% -0,56% -4,40% 0,19% -0,43% 2,19% 5,13% -1,59% 0,67%
Bruttovinstmarginal 26,30% 26,09% 24,94% 22,20% 23,02% 23,88% 24,80% 23,79% 23,81% 24,59%
Rörelsekapital/omsättning -0,38% -2,55% -4,15% -3,76% 0,09% 0,77% 2,66% 3,77% 1,31% 2,33%
Soliditet -1,00% -28,76% -34,69% -23,95% 21,21% 22,80% 32,53% 34,49% 9,13% 25,44%
Kassalikviditet 32,84% 14,84% 19,47% 12,30% 39,42% 50,18% 74,67% 95,68% 38,66% 43,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...