Visa allt om Arkitektgruppen Strandberg & Partners Aktiebolag
Visa allt om Arkitektgruppen Strandberg & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 126 145 181 359 390 705 599 1 040 1 014 697
Övrig omsättning - - 8 38 - - - - 106 -
Rörelseresultat (EBIT) 359 -137 -144 9 -64 -4 -311 88 253 -54
Resultat efter finansnetto 385 1 -144 9 -64 -3 -304 130 272 -48
Årets resultat 319 1 -144 4 -11 36 9 64 143 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 803 380 533 630 535 423 65 100 255
Omsättningstillgångar 537 130 238 321 243 516 604 1 558 1 605 1 140
Tillgångar 1 163 933 618 854 872 1 052 1 027 1 624 1 706 1 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 537 536 781 777 888 852 983 1 049 956
Obeskattade reserver 50 0 0 0 0 53 106 440 404 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 395 82 73 95 111 69 201 253 105
Skulder och eget kapital 1 163 933 618 854 872 1 052 1 027 1 624 1 706 1 395
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 292 310 178 270 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 50 53 0 60 37 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 6 5 5 19 17 100 172 102 94 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 126 145 189 397 390 705 599 1 040 1 120 697
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 126 145 181 359 390 705 599 1 040 1 014 697
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 6 - 82 38 284 492 306 377 295
Rörelseresultat, EBITDA 436 -60 -93 60 -29 13 -283 123 288 62
Nettoomsättningförändring 676,55% -19,89% -49,58% -7,95% -44,68% 17,70% -42,40% 2,56% 45,48% -%
Du Pont-modellen 33,28% 0,11% -23,30% 1,17% -7,34% -0,38% -29,60% 8,07% 15,94% -3,37%
Vinstmarginal 34,37% 0,69% -79,56% 2,79% -16,41% -0,57% -50,75% 12,60% 26,82% -6,74%
Bruttovinstmarginal 54,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,87% -182,76% 86,19% 69,08% 37,95% 57,45% 89,32% 130,48% 133,33% 148,49%
Soliditet 76,96% 57,56% 86,73% 91,45% 89,11% 88,12% 90,57% 80,04% 78,54% 85,77%
Kassalikviditet 208,95% 32,91% 290,24% 439,73% 255,79% 464,86% 875,36% 775,12% 634,39% 1 085,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...