Visa allt om Skipper Furniture AB
Visa allt om Skipper Furniture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 226 27 948 28 923 28 626 32 887 32 160 33 721 29 061 26 723 21 710
Övrig omsättning 222 497 - - - - - 222 402 773
Rörelseresultat (EBIT) 1 163 410 2 105 1 568 2 551 1 682 3 733 2 350 1 992 1 406
Resultat efter finansnetto 975 259 2 023 1 384 2 631 2 741 3 830 1 240 1 564 1 793
Årets resultat 550 113 1 249 819 1 406 1 527 2 898 891 1 394 683
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 371 8 763 7 202 6 346 3 577 3 116 1 151 2 937 2 441 2 809
Omsättningstillgångar 16 013 11 632 13 254 12 457 11 838 13 521 16 412 12 831 12 409 11 479
Tillgångar 23 384 20 395 20 456 18 803 15 415 16 637 17 562 15 768 14 850 14 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 047 7 498 8 585 7 336 8 064 8 158 6 705 6 741 6 754 5 690
Obeskattade reserver 2 653 2 396 2 296 1 863 1 634 957 317 435 449 832
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 200 1 950 500 2 500 2 500 2 500 3 983 2 500 2 500 3 373
Kortfristiga skulder 10 484 8 551 9 075 7 104 3 217 5 021 6 557 6 092 5 148 4 393
Skulder och eget kapital 23 384 20 395 20 456 18 803 15 415 16 637 17 562 15 768 14 850 14 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 149 1 109 1 035 979 933 411
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 379 3 323 3 181 3 163 2 139 2 004 1 838 2 163 2 187 2 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 797 1 537 1 557 1 193 1 487 1 794 1 674 1 617 1 207 889
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 0 1 408 1 500 0 0 0 0
Omsättning 39 448 28 445 28 923 28 626 32 887 32 160 33 721 29 283 27 125 22 483
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 11 11 11 11 11 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 269 2 541 2 629 2 602 2 990 2 924 3 066 2 642 2 429 2 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 527 452 444 465 475 457 429 437 395 383
Rörelseresultat, EBITDA 1 415 569 2 332 1 784 2 765 1 956 4 029 2 751 2 294 1 779
Nettoomsättningförändring 40,35% -3,37% 1,04% -12,96% 2,26% -4,63% 16,04% 8,75% 23,09% -%
Du Pont-modellen 4,99% 2,02% 10,60% 8,35% 18,16% 17,17% 22,61% 15,20% 14,19% 12,88%
Vinstmarginal 2,98% 1,47% 7,50% 5,48% 8,51% 8,88% 11,77% 8,24% 7,88% 8,48%
Bruttovinstmarginal 38,69% 38,56% 41,52% 37,59% 39,61% 38,23% 41,18% 41,29% 40,26% 39,72%
Rörelsekapital/omsättning 14,10% 11,02% 14,45% 18,70% 26,21% 26,43% 29,23% 23,19% 27,17% 32,64%
Soliditet 43,26% 45,93% 50,72% 46,32% 60,12% 53,27% 39,51% 44,74% 47,66% 44,02%
Kassalikviditet 86,88% 79,06% 86,27% 109,77% 214,11% 149,59% 156,41% 98,21% 124,18% 133,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...