Visa allt om A-marks Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om A-marks Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 902 8 206 2 638 0 0 0 0 0 0 7 765
Övrig omsättning 195 145 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 736 1 002 697 0 0 0 0 0 0 -71
Resultat efter finansnetto 1 735 1 004 593 0 0 0 0 0 0 -59
Årets resultat 965 535 439 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 198 108 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 852 1 952 968 104 104 104 104 104 104 1 074
Tillgångar 3 263 2 150 1 076 104 104 104 104 104 104 1 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 636 1 041 543 104 104 104 104 104 104 104
Obeskattade reserver 780 297 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 846 812 505 0 0 0 0 0 0 970
Skulder och eget kapital 3 263 2 150 1 076 104 104 104 104 104 104 1 074
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 850 2 246 655 0 0 0 0 0 0 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 138 1 048 339 0 0 0 0 0 0 234
Utdelning till aktieägare 500 370 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 097 8 351 2 640 0 0 0 0 0 0 7 765
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 3 0 - - 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 726 1 641 879 - - - - - - 7 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 779 697 363 - - - - - - 792
Rörelseresultat, EBITDA 1 749 1 025 704 0 0 0 0 0 0 -71
Nettoomsättningförändring -15,89% 211,07% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 53,23% 46,65% 64,78% -% -% -% -% -% -% -5,49%
Vinstmarginal 25,17% 12,22% 26,42% -% -% -% -% -% -% -0,76%
Bruttovinstmarginal 84,44% 70,94% 88,59% -% -% -% -% -% -% 18,76%
Rörelsekapital/omsättning 29,06% 13,89% 17,55% -% -% -% -% -% -% 1,34%
Soliditet 68,78% 59,19% 52,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9,68%
Kassalikviditet 337,12% 215,76% 188,51% -% -% -% -% -% -% 110,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...