Visa allt om LP Förvaltning AB
Visa allt om LP Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 248 1 248 1 248 1 248 1 412 1 163 1 008 2 565 2 263 1 680
Övrig omsättning - 860 149 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 734 1 642 667 -161 20 -124 81 -657 285 -202
Resultat efter finansnetto 1 669 2 590 14 166 2 546 899 589 755 258 785 1 505
Årets resultat 1 508 2 403 13 960 2 529 828 589 733 898 700 1 558
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 641 6 624 7 506 994 1 256 907 269 287 377 62
Omsättningstillgångar 1 321 3 832 7 983 2 465 1 018 943 1 642 1 885 1 240 2 897
Tillgångar 7 961 10 456 15 489 3 459 2 274 1 850 1 911 2 172 1 617 2 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 319 9 811 14 168 2 708 1 479 1 451 1 462 1 380 1 082 1 881
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 643 645 1 321 751 795 398 448 793 535 1 077
Skulder och eget kapital 7 961 10 456 15 489 3 459 2 274 1 850 1 911 2 172 1 617 2 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 687 459 1 779 1 154 1 078
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 597 626 1 6 25 256 456
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 38 45 22 188 198 216 181 701 688 680
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 4 000 2 500 600 800 600 650 500 1 500
Omsättning 1 248 2 108 1 397 1 248 1 412 1 163 1 008 2 565 2 263 1 680
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 2 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 624 706 582 504 1 283 754 420
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 413 385 404 293 1 330 589 425
Rörelseresultat, EBITDA 767 1 684 713 -60 106 -44 152 -567 289 -199
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% -11,61% 21,41% 15,38% -60,70% 13,35% 34,70% -%
Du Pont-modellen 20,96% 24,76% 91,46% 73,66% 40,72% 32,65% 41,97% 12,98% 49,54% 50,90%
Vinstmarginal 133,73% 207,45% 1 135,10% 204,17% 65,58% 51,93% 79,56% 10,99% 35,40% 89,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,33% 255,37% 533,81% 137,34% 15,79% 46,86% 118,45% 42,57% 31,15% 108,33%
Soliditet 91,94% 93,83% 91,47% 78,29% 65,04% 78,43% 76,50% 63,54% 66,91% 63,57%
Kassalikviditet 205,44% 594,11% 604,31% 328,23% 128,05% 236,93% 366,52% 237,70% 231,78% 268,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...