Visa allt om JB-LAST i Kalmar Aktiebolag
Visa allt om JB-LAST i Kalmar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 *
Nettoomsättning 1 719 1 685 1 735 2 005 1 974 1 858 1 714 2 213 2 016 1 752
Övrig omsättning - - - - 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 34 10 14 54 132 -34 12 64 331
Resultat efter finansnetto 95 24 -5 -9 23 107 -46 3 50 315
Årets resultat 74 19 -6 13 16 70 1 34 51 122
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 287 408 542 737 869 30 92 88 117
Omsättningstillgångar 509 497 430 521 541 433 505 554 727 549
Tillgångar 659 784 839 1 064 1 278 - 535 646 815 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 310 337 318 354 341 365 315 335 301 251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 27 27 27 77 127 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 167 283 546 698 708 0 0 69 77
Kortfristiga skulder 249 281 238 164 213 330 193 234 318 248
Skulder och eget kapital 659 784 839 1 064 1 278 - 535 646 815 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 74 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 123 70 140 0 72 206 320 166 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 15 8 31 6 15 40 79 31 33
Utdelning till aktieägare 100 100 0 30 0 40 20 21 0 0
Omsättning 1 719 1 685 1 735 2 005 1 998 1 858 1 714 2 213 2 016 1 752
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 719 1 685 1 735 2 005 1 974 1 858 1 714 2 213 2 016 1 752
Personalkostnader per anställd (tkr) 220 225 149 252 171 159 331 511 284 284
Rörelseresultat, EBITDA 236 168 144 148 260 244 3 48 93 358
Nettoomsättningförändring 2,02% -2,88% -13,47% 1,57% 6,24% 8,40% -22,55% 9,77% 15,07% -%
Du Pont-modellen 15,02% 4,34% 1,19% 1,32% 4,23% -% -6,36% 1,86% 7,85% 49,70%
Vinstmarginal 5,76% 2,02% 0,58% 0,70% 2,74% 7,10% -1,98% 0,54% 3,17% 18,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,13% 12,82% 11,07% 17,81% 16,62% 5,54% 18,20% 14,46% 20,29% 17,18%
Soliditet 47,04% 42,98% 37,90% 33,27% 28,24% -% 62,60% 60,44% 48,15% 53,90%
Kassalikviditet 195,98% 158,01% 157,14% 291,46% 217,37% 96,97% 184,97% 159,83% 161,01% 220,16%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-08: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...