Visa allt om Capio Ortopediska Huset AB
Visa allt om Capio Ortopediska Huset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 122 866 115 178 84 535 75 426 43 836 76 598 26 751 81 822 87 490 90 526
Övrig omsättning - - - 57 40 55 35 176 89 60
Rörelseresultat (EBIT) 13 426 10 128 5 065 5 612 844 9 978 3 039 9 048 9 771 13 441
Resultat efter finansnetto 13 406 10 202 5 258 5 783 918 10 045 3 019 8 988 10 690 13 597
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 060
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 851 21 455 4 365 4 757 5 754 6 626 7 305 7 770 8 985 11 144
Omsättningstillgångar 34 576 32 564 37 613 35 404 29 579 40 972 35 222 34 598 48 808 38 549
Tillgångar 54 427 54 019 41 978 40 161 35 333 47 598 42 527 42 368 57 793 49 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 451 20 450 20 450 20 450 20 451
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 282 6 415 6 550 14 841
Avsättningar (tkr) 0 0 0 2 183 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 976 33 568 21 528 17 527 14 882 27 147 15 795 15 503 30 793 14 401
Skulder och eget kapital 54 427 54 019 41 978 40 161 35 333 47 598 42 527 42 368 57 793 49 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 28 786 23 670 18 504 17 866 13 084 19 228 7 053 21 211 24 532 23 041
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 227 10 895 8 394 8 468 5 860 8 165 3 107 10 095 7 952 12 281
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 122 866 115 178 84 535 75 483 43 876 76 653 26 786 81 998 87 579 90 586
Nyckeltal
Antal anställda 57 47 39 38 38 38 43 43 50 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 156 2 451 2 168 1 985 1 154 2 016 622 1 903 1 750 1 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 737 735 690 707 504 730 238 737 733 624
Rörelseresultat, EBITDA 17 098 12 763 6 219 6 799 1 780 11 724 3 639 10 816 13 054 16 804
Nettoomsättningförändring 6,67% 36,25% 12,08% 72,06% -% 186,34% -67,31% -6,48% -3,35% -%
Du Pont-modellen 24,67% 18,89% 12,53% 14,40% 2,60% 21,13% 7,15% 21,77% 18,66% 27,77%
Vinstmarginal 10,93% 8,86% 6,22% 7,67% 2,10% 13,13% 11,36% 11,27% 12,33% 15,25%
Bruttovinstmarginal 18,93% 17,12% 14,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,49% -0,87% 19,03% 23,70% 33,53% 18,05% 72,62% 23,34% 20,59% 26,68%
Soliditet 37,58% 37,86% 48,72% 50,92% 57,88% 42,97% 58,97% 59,43% 43,55% 62,66%
Kassalikviditet 98,18% 89,42% 170,61% 195,82% 180,00% 138,99% 202,59% 202,38% 147,69% 253,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...