Visa allt om CALU i Malmö Aktiebolag
Visa allt om CALU i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 902 1 529 1 745 1 200 1 151 232 732 1 228 2 576 2 407
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 476 375 850 389 997 70 146 113 868 415
Resultat efter finansnetto 469 426 874 407 993 140 159 148 869 414
Årets resultat 363 525 603 217 540 140 153 131 457 293
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 20 22 34 46 90 45
Omsättningstillgångar 3 004 3 139 3 002 2 376 2 131 1 274 1 381 1 242 1 638 2 020
Tillgångar 3 004 3 139 3 002 2 376 2 151 1 296 1 415 1 289 1 728 2 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 234 2 221 1 852 1 392 1 307 895 880 862 822 656
Obeskattade reserver 382 382 635 583 477 224 279 342 389 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 388 536 516 401 367 178 256 84 517 1 244
Skulder och eget kapital 3 004 3 139 3 002 2 376 2 151 1 296 1 415 1 289 1 728 2 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 422 391 0 0 120 430 408 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 521 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 364 316 303 0 0 38 148 144 956
Utdelning till aktieägare 150 350 156 143 132 128 125 136 91 291
Omsättning 902 1 529 1 745 1 200 1 151 232 732 1 228 2 576 2 407
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 451 765 873 600 576 116 366 614 1 288 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) 172 496 371 351 3 4 83 298 276 639
Rörelseresultat, EBITDA 476 375 850 389 999 82 158 127 884 429
Nettoomsättningförändring -41,01% -12,38% 45,42% 4,26% 396,12% -68,31% -40,39% -52,33% 7,02% -%
Du Pont-modellen 15,85% 13,76% 29,15% 17,13% 46,49% 10,80% 11,73% 11,95% 50,75% 20,29%
Vinstmarginal 52,77% 28,25% 50,14% 33,92% 86,88% 60,34% 22,68% 12,54% 34,05% 17,41%
Bruttovinstmarginal 99,89% 99,80% 100,00% 99,83% 99,83% 99,14% 58,61% 68,24% 60,02% 74,62%
Rörelsekapital/omsättning 290,02% 170,24% 142,46% 164,58% 153,26% 472,41% 153,69% 94,30% 43,52% 32,24%
Soliditet 84,29% 80,25% 77,28% 76,67% 77,11% 81,80% 76,39% 85,98% 63,78% 37,52%
Kassalikviditet 774,23% 585,63% 581,78% 592,52% 580,65% 715,73% 539,45% 1 478,57% 316,83% 162,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...