Visa allt om Sten Holms Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 882 2 999 2 324 3 073 2 315 2 329 1 996 1 858 1 656 1 600
Övrig omsättning -66 - - - 31 113 2 2 77 46
Rörelseresultat (EBIT) 854 313 239 920 182 256 186 -31 19 100
Resultat efter finansnetto 852 323 246 921 182 256 185 -31 15 97
Årets resultat 502 245 127 512 129 188 121 -14 17 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 151 187 86 117 161 207 212 180 44
Omsättningstillgångar 1 438 1 297 1 536 1 636 1 067 1 048 892 679 856 878
Tillgångar 1 549 1 447 1 723 1 722 1 184 1 209 1 099 892 1 036 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 624 698 453 1 126 815 686 498 397 412 395
Obeskattade reserver 524 317 311 240 15 16 17 0 17 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 401 432 959 356 355 508 585 495 607 503
Skulder och eget kapital 1 549 1 447 1 723 1 722 1 184 1 209 1 099 892 1 036 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 312 352 412 312 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 620 924 786 732 698 325 258 241 230 231
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 529 326 283 256 244 225 220 217 173 132
Utdelning till aktieägare 500 577 0 300 200 0 0 20 0 0
Omsättning 4 816 2 999 2 324 3 073 2 346 2 442 1 998 1 860 1 733 1 646
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 1 500 1 162 1 024 772 776 665 619 552 533
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 639 539 333 317 290 280 294 244 191
Rörelseresultat, EBITDA 894 350 262 951 226 302 227 8 60 158
Nettoomsättningförändring 62,79% 29,04% -24,37% 32,74% -0,60% 16,68% 7,43% 12,20% 3,50% -%
Du Pont-modellen 55,13% 22,46% 14,28% 53,48% 15,37% 21,26% 17,02% -3,48% 1,83% 10,85%
Vinstmarginal 17,49% 10,84% 10,59% 29,97% 7,86% 11,03% 9,37% -1,67% 1,15% 6,25%
Bruttovinstmarginal 75,03% 77,09% 80,72% 84,58% 79,48% 74,71% 80,71% 75,73% 73,19% 71,75%
Rörelsekapital/omsättning 21,24% 28,84% 24,83% 41,65% 30,76% 23,19% 15,38% 9,90% 15,04% 23,44%
Soliditet 66,67% 65,33% 39,59% 75,66% 69,77% 57,72% 46,43% 44,51% 40,95% 44,79%
Kassalikviditet 332,67% 247,69% 148,91% 429,21% 283,66% 195,28% 119,83% 100,00% 113,01% 157,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...