Visa allt om Måleribolaget Entreprenad Rune Karlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 952 10 907 15 760 10 433 13 421 13 490 12 697 14 963 13 867 15 864
Övrig omsättning 331 64 52 109 74 69 35 128 - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 375 951 -13 1 147 488 192 1 340 757 1 271
Resultat efter finansnetto 172 387 971 14 1 159 492 219 1 415 769 1 276
Årets resultat 1 292 710 0 854 346 8 76 42 193
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 0 41 40 94 222 164 235 97 81
Omsättningstillgångar 2 936 3 346 4 535 3 831 4 148 3 174 3 399 3 489 4 350 3 559
Tillgångar 2 981 3 346 4 576 3 871 4 242 3 396 3 563 3 724 4 447 3 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 852 1 351 2 059 1 349 2 049 1 195 849 841 765 723
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 129 1 995 2 516 2 522 2 193 2 201 2 714 2 884 3 682 2 917
Skulder och eget kapital 2 981 3 346 4 576 3 871 4 242 3 396 3 563 3 724 4 447 3 640
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 855 0 0 - 214 0 0 10 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 660 3 916 5 339 4 982 5 190 4 779 4 695 5 374 5 928 5 982
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 046 2 012 2 227 2 026 2 179 1 992 1 924 2 308 2 305 2 400
Utdelning till aktieägare 0 500 700 0 700 1 0 0 0 0
Omsättning 12 283 10 971 15 812 10 542 13 495 13 559 12 732 15 091 13 867 15 864
Nyckeltal
Antal anställda 15 17 16 15 16 15 14 18 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 797 642 985 696 839 899 907 831 660 755
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 413 492 487 466 460 484 440 398 413
Rörelseresultat, EBITDA 183 391 973 41 1 213 585 259 1 413 800 1 303
Nettoomsättningförändring 9,58% -30,79% 51,06% -22,26% -0,51% 6,25% -15,14% 7,90% -12,59% -%
Du Pont-modellen 5,94% 11,57% 21,28% 0,36% 27,32% 14,49% 6,15% 38,00% 17,40% 35,08%
Vinstmarginal 1,48% 3,55% 6,18% 0,13% 8,64% 3,65% 1,72% 9,46% 5,58% 8,05%
Bruttovinstmarginal 76,83% 68,22% 83,41% 74,31% 77,01% 71,70% 80,96% 76,43% 78,77% 80,41%
Rörelsekapital/omsättning 6,75% 12,39% 12,81% 12,55% 14,57% 7,21% 5,39% 4,04% 4,82% 4,05%
Soliditet 28,58% 40,38% 45,00% 34,85% 48,30% 35,19% 23,83% 22,58% 17,20% 19,86%
Kassalikviditet 124,24% 161,00% 178,42% 140,72% 170,77% 141,39% 125,24% 112,83% 118,14% 121,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...