Visa allt om Måleribolaget Entreprenad Rune Karlsson Aktiebolag
Visa allt om Måleribolaget Entreprenad Rune Karlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 266 11 952 10 907 15 760 10 433 13 421 13 490 12 697 14 963 13 867
Övrig omsättning 286 331 64 52 109 74 69 35 128 -
Rörelseresultat (EBIT) 115 172 375 951 -13 1 147 488 192 1 340 757
Resultat efter finansnetto 116 172 387 971 14 1 159 492 219 1 415 769
Årets resultat 7 1 292 710 0 854 346 8 76 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 45 0 41 40 94 222 164 235 97
Omsättningstillgångar 2 792 2 936 3 346 4 535 3 831 4 148 3 174 3 399 3 489 4 350
Tillgångar 2 826 2 981 3 346 4 576 3 871 4 242 3 396 3 563 3 724 4 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 859 852 1 351 2 059 1 349 2 049 1 195 849 841 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 967 2 129 1 995 2 516 2 522 2 193 2 201 2 714 2 884 3 682
Skulder och eget kapital 2 826 2 981 3 346 4 576 3 871 4 242 3 396 3 563 3 724 4 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 855 0 0 - 214 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 514 4 660 3 916 5 339 4 982 5 190 4 779 4 695 5 374 5 928
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 394 2 046 2 012 2 227 2 026 2 179 1 992 1 924 2 308 2 305
Utdelning till aktieägare 0 0 500 700 0 700 1 0 0 0
Omsättning 7 552 12 283 10 971 15 812 10 542 13 495 13 559 12 732 15 091 13 867
Nyckeltal
Antal anställda 10 15 17 16 15 16 15 14 18 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 727 797 642 985 696 839 899 907 831 660
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 453 413 492 487 466 460 484 440 398
Rörelseresultat, EBITDA 126 183 391 973 41 1 213 585 259 1 413 800
Nettoomsättningförändring -39,21% 9,58% -30,79% 51,06% -22,26% -0,51% 6,25% -15,14% 7,90% -%
Du Pont-modellen 4,14% 5,94% 11,57% 21,28% 0,36% 27,32% 14,49% 6,15% 38,00% 17,40%
Vinstmarginal 1,61% 1,48% 3,55% 6,18% 0,13% 8,64% 3,65% 1,72% 9,46% 5,58%
Bruttovinstmarginal 69,87% 76,83% 68,22% 83,41% 74,31% 77,01% 71,70% 80,96% 76,43% 78,77%
Rörelsekapital/omsättning 11,35% 6,75% 12,39% 12,81% 12,55% 14,57% 7,21% 5,39% 4,04% 4,82%
Soliditet 30,40% 28,58% 40,38% 45,00% 34,85% 48,30% 35,19% 23,83% 22,58% 17,20%
Kassalikviditet 141,94% 124,24% 161,00% 178,42% 140,72% 170,77% 141,39% 125,24% 112,83% 118,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...