Visa allt om Libo Förvaltnings AB
Visa allt om Libo Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 476 4 235 3 941 4 306 4 565 4 006 4 106 3 954 3 901 3 458
Övrig omsättning - - - 10 - 1 67 - 2 65
Rörelseresultat (EBIT) 271 337 115 316 519 287 435 510 286 345
Resultat efter finansnetto 930 916 748 918 1 061 630 799 886 1 043 399
Årets resultat 692 673 543 578 614 449 526 515 799 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 142 7 654 7 380 6 358 5 708 5 116 4 728 4 571 3 633 2 840
Omsättningstillgångar 1 099 1 665 1 501 1 424 2 557 2 553 2 621 2 583 3 035 2 959
Tillgångar 9 241 9 319 8 881 7 782 8 264 7 670 7 349 7 154 6 668 5 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 099 5 707 5 334 5 091 4 807 4 462 4 268 3 742 3 648 2 883
Obeskattade reserver 1 635 1 602 1 557 1 513 1 388 1 173 1 165 1 110 951 875
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 780 1 260 1 269 489 1 389 1 390 1 270 1 520 1 520 1 520
Kortfristiga skulder 727 750 720 689 680 644 646 782 549 521
Skulder och eget kapital 9 241 9 319 8 881 7 782 8 264 7 670 7 349 7 154 6 668 5 799
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 490 500 456 359 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 504 1 484 1 432 1 380 1 331 803 772 687 752 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 704 624 580 572 552 538 541 512 490 424
Utdelning till aktieägare 375 300 300 300 293 270 255 0 0 34
Omsättning 4 476 4 235 3 941 4 316 4 565 4 007 4 173 3 954 3 903 3 523
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 746 847 788 861 913 801 821 791 780 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 425 406 396 383 371 367 336 325 294
Rörelseresultat, EBITDA 307 373 138 326 523 287 462 543 311 365
Nettoomsättningförändring 5,69% 7,46% -8,48% -5,67% 13,95% -2,44% 3,84% 1,36% 12,81% -%
Du Pont-modellen 10,29% 10,22% 8,74% 12,52% 13,66% 8,94% 12,63% 14,02% 17,19% 8,38%
Vinstmarginal 21,25% 22,48% 19,69% 22,62% 24,73% 17,12% 22,60% 25,37% 29,38% 14,05%
Bruttovinstmarginal 67,98% 72,07% 71,15% 66,40% 66,22% 68,97% 68,73% 70,71% 64,52% 65,91%
Rörelsekapital/omsättning 8,31% 21,61% 19,82% 17,07% 41,12% 47,65% 48,10% 45,55% 63,73% 70,50%
Soliditet 79,80% 74,65% 73,74% 79,75% 70,55% 69,45% 69,76% 63,48% 64,98% 60,58%
Kassalikviditet 151,17% 222,00% 208,47% 206,68% 376,03% 396,43% 405,73% 330,31% 552,82% 567,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...