Visa allt om SeaStream AB
Visa allt om SeaStream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 234 121 247 199 796 174 103 241 255 2 540
Övrig omsättning - - - - - 68 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -27 26 -377 144 -12 -228 -124 -77 -45
Resultat efter finansnetto -102 131 561 2 440 176 -71 -144 -95 -37 6
Årets resultat -102 181 478 2 462 137 -71 -60 4 34 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 1 214 1 298 80 80 155 187 232 276
Omsättningstillgångar 2 349 2 715 1 883 1 741 717 776 741 873 1 051 1 100
Tillgångar 2 429 2 795 3 097 3 039 797 856 895 1 060 1 284 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 395 2 747 2 966 2 888 - 788 859 919 1 035 1 001
Obeskattade reserver 0 0 50 0 22 0 0 84 184 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 0 0 2 0 1 1 2 2 0
Kortfristiga skulder 32 48 82 149 149 65 35 54 63 88
Skulder och eget kapital 2 429 2 795 3 097 3 039 797 856 895 1 060 1 284 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 30 0 0 410 410 120 120 96 48 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 20 41 0 0 0 0 0 0 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 16 6 4 42 47 16 20 17 16 109
Utdelning till aktieägare 250 250 400 400 200 300 0 0 120 0
Omsättning 234 121 247 199 796 242 103 241 255 2 540
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 234 121 124 100 398 87 52 121 255 2 540
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 26 23 240 256 62 72 59 57 471
Rörelseresultat, EBITDA -22 -27 26 -377 144 -12 -196 -78 -12 39
Nettoomsättningförändring 93,39% -51,01% 24,12% -75,00% 357,47% 68,93% -57,26% -5,49% -89,96% -%
Du Pont-modellen 2,02% 4,69% 19,18% 80,29% 23,34% -1,40% -16,09% -8,96% -2,96% 0,44%
Vinstmarginal 20,94% 108,26% 240,49% 1 226,13% 23,37% -6,90% -139,81% -39,42% -14,90% 0,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,08% 27,60%
Rörelsekapital/omsättning 990,17% 2 204,13% 729,15% 800,00% 71,36% 408,62% 685,44% 339,83% 387,45% 39,84%
Soliditet 98,60% 98,28% 97,03% 95,03% -% 92,06% 95,98% 92,54% 90,93% 87,70%
Kassalikviditet 7 340,62% 5 656,25% 2 296,34% 1 168,46% 481,21% 1 193,85% 2 117,14% 1 616,67% 1 668,25% 1 250,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...