Visa allt om SeaStream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 121 247 199 796 174 103 241 255 2 540 2 717
Övrig omsättning - - - - 68 - - - - 81
Rörelseresultat (EBIT) -27 26 -377 144 -12 -228 -124 -77 -45 36
Resultat efter finansnetto 131 561 2 440 176 -71 -144 -95 -37 6 58
Årets resultat 181 478 2 462 137 -71 -60 4 34 13 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 1 214 1 298 80 80 155 187 232 276 347
Omsättningstillgångar 2 715 1 883 1 741 717 776 741 873 1 051 1 100 1 311
Tillgångar 2 795 3 097 3 039 797 856 895 1 060 1 284 1 377 1 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 747 2 966 2 888 - 788 859 919 1 035 1 001 1 113
Obeskattade reserver 0 50 0 22 0 0 84 184 287 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 0 1 1 2 2 0 1
Kortfristiga skulder 48 82 149 149 65 35 54 63 88 234
Skulder och eget kapital 2 795 3 097 3 039 797 856 895 1 060 1 284 1 377 1 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 410 410 120 120 96 48 70 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 20 41 0 0 0 0 0 0 288 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 6 4 42 47 16 20 17 16 109 145
Utdelning till aktieägare 250 400 400 200 300 0 0 120 0 125
Omsättning 121 247 199 796 242 103 241 255 2 540 2 798
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 121 124 100 398 87 52 121 255 2 540 1 359
Personalkostnader per anställd (tkr) 26 23 240 256 62 72 59 57 471 357
Rörelseresultat, EBITDA -27 26 -377 144 -12 -196 -78 -12 39 151
Nettoomsättningförändring -51,01% 24,12% -75,00% 357,47% 68,93% -57,26% -5,49% -89,96% -6,51% -%
Du Pont-modellen 4,69% 19,18% 80,29% 23,34% -1,40% -16,09% -8,96% -2,96% 0,44% 3,50%
Vinstmarginal 108,26% 240,49% 1 226,13% 23,37% -6,90% -139,81% -39,42% -14,90% 0,24% 2,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,08% 27,60% 36,66%
Rörelsekapital/omsättning 2 204,13% 729,15% 800,00% 71,36% 408,62% 685,44% 339,83% 387,45% 39,84% 39,64%
Soliditet 98,28% 97,03% 95,03% -% 92,06% 95,98% 92,54% 90,93% 87,70% 80,54%
Kassalikviditet 5 656,25% 2 296,34% 1 168,46% 481,21% 1 193,85% 2 117,14% 1 616,67% 1 668,25% 1 250,00% 560,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...