Visa allt om JOF Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 491 3 182 2 928 2 271 4 156 2 941 2 060 2 002 1 855 1 911
Övrig omsättning - 23 70 - - 21 48 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 369 143 426 96 194 103 13 249 94 176
Resultat efter finansnetto 363 140 422 91 193 101 11 245 94 176
Årets resultat 173 104 257 79 102 54 7 128 47 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 281 262 108 189 270 217 0 3 78
Omsättningstillgångar 1 242 992 960 743 872 479 435 696 665 781
Tillgångar 1 438 1 272 1 222 851 1 061 749 652 696 668 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 644 571 617 359 280 328 274 317 383 487
Obeskattade reserver 408 269 273 184 205 157 133 133 70 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 386 432 333 307 576 264 245 246 214 327
Skulder och eget kapital 1 438 1 272 1 222 851 1 061 749 652 696 668 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 429 - 0 0 369 353 344 344 308 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 535 521 553 120 110 110 114 100 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 143 202 172 183 264 251 248 165 131 120
Utdelning till aktieägare 150 100 150 0 0 150 0 50 195 150
Omsättning 2 491 3 205 2 998 2 271 4 156 2 962 2 108 2 002 1 855 1 911
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 491 1 591 1 464 1 136 2 078 1 471 1 030 1 001 928 956
Personalkostnader per anställd (tkr) 575 419 348 370 393 370 366 314 273 267
Rörelseresultat, EBITDA 454 228 512 177 275 184 67 252 169 280
Nettoomsättningförändring -21,72% 8,67% 28,93% -45,36% 41,31% 42,77% 2,90% 7,92% -2,93% -%
Du Pont-modellen 25,66% 11,32% 34,86% 11,28% 18,28% 13,75% 1,99% 35,92% 14,22% 20,61%
Vinstmarginal 14,81% 4,53% 14,55% 4,23% 4,67% 3,50% 0,63% 12,49% 5,12% 9,26%
Bruttovinstmarginal 49,50% 38,69% 45,73% 47,56% 29,84% 35,84% 45,78% 53,35% 48,52% 50,65%
Rörelsekapital/omsättning 34,36% 17,60% 21,41% 19,20% 7,12% 7,31% 9,22% 22,48% 24,31% 23,76%
Soliditet 66,92% 61,39% 67,92% 58,12% 40,63% 59,24% 57,06% 59,30% 64,88% 60,47%
Kassalikviditet 321,76% 229,63% 288,29% 242,02% 151,39% 181,44% 177,55% 282,93% 310,75% 238,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...