Visa allt om JOF Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om JOF Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 533 2 491 3 182 2 928 2 271 4 156 2 941 2 060 2 002 1 855
Övrig omsättning - - 23 70 - - 21 48 - -
Rörelseresultat (EBIT) 304 369 143 426 96 194 103 13 249 94
Resultat efter finansnetto 304 363 140 422 91 193 101 11 245 94
Årets resultat 213 173 104 257 79 102 54 7 128 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 196 281 262 108 189 270 217 0 3
Omsättningstillgångar 1 232 1 242 992 960 743 872 479 435 696 665
Tillgångar 1 343 1 438 1 272 1 222 851 1 061 749 652 696 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 644 571 617 359 280 328 274 317 383
Obeskattade reserver 437 408 269 273 184 205 157 133 133 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 386 432 333 307 576 264 245 246 214
Skulder och eget kapital 1 343 1 438 1 272 1 222 851 1 061 749 652 696 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 429 - 0 0 369 353 344 344 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 535 521 553 120 110 110 114 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 143 202 172 183 264 251 248 165 131
Utdelning till aktieägare 100 150 100 150 0 0 150 0 50 195
Omsättning 1 533 2 491 3 205 2 998 2 271 4 156 2 962 2 108 2 002 1 855
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 533 2 491 1 591 1 464 1 136 2 078 1 471 1 030 1 001 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 557 575 419 348 370 393 370 366 314 273
Rörelseresultat, EBITDA 389 454 228 512 177 275 184 67 252 169
Nettoomsättningförändring -38,46% -21,72% 8,67% 28,93% -45,36% 41,31% 42,77% 2,90% 7,92% -%
Du Pont-modellen 22,71% 25,66% 11,32% 34,86% 11,28% 18,28% 13,75% 1,99% 35,92% 14,22%
Vinstmarginal 19,90% 14,81% 4,53% 14,55% 4,23% 4,67% 3,50% 0,63% 12,49% 5,12%
Bruttovinstmarginal 71,36% 49,50% 38,69% 45,73% 47,56% 29,84% 35,84% 45,78% 53,35% 48,52%
Rörelsekapital/omsättning 67,38% 34,36% 17,60% 21,41% 19,20% 7,12% 7,31% 9,22% 22,48% 24,31%
Soliditet 78,02% 66,92% 61,39% 67,92% 58,12% 40,63% 59,24% 57,06% 59,30% 64,88%
Kassalikviditet 619,10% 321,76% 229,63% 288,29% 242,02% 151,39% 181,44% 177,55% 282,93% 310,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...