Visa allt om Fryksdalsbygg Aktiebolag
Visa allt om Fryksdalsbygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 015 950 1 200 1 116 1 123 493 364 166 143 291
Övrig omsättning - - - 2 7 942 888 863 728 767
Rörelseresultat (EBIT) 162 72 138 256 -10 87 -5 260 -420 85
Resultat efter finansnetto 78 9 3 78 -124 36 -155 -30 -335 10
Årets resultat 78 9 3 78 -124 36 -155 -30 -204 10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 876 3 907 3 721 3 714 3 809 3 795 3 890 4 052 4 173 4 173
Omsättningstillgångar 1 303 1 306 1 315 1 324 1 365 1 659 1 539 1 584 1 929 1 721
Tillgångar 5 179 5 213 5 037 5 039 5 174 5 454 5 429 5 636 6 102 5 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 483 405 397 394 463 587 551 706 736 940
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 512 4 569 4 376 4 353 4 307 4 397 4 487 4 577 4 667 4 440
Kortfristiga skulder 184 238 264 292 405 470 391 354 699 383
Skulder och eget kapital 5 179 5 213 5 037 5 039 5 174 5 454 5 429 5 636 6 102 5 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 238 160 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 198 198 372 160 312 205 215 53 245 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 119 131 206 157 208 285 215 10 1 38
Utdelning till aktieägare 252 0 0 0 147 0 0 0 0 0
Omsättning 1 015 950 1 200 1 118 1 130 1 435 1 252 1 029 871 1 058
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 015 950 600 1 116 562 247 182 166 143 291
Personalkostnader per anställd (tkr) 317 329 291 271 197 304 275 69 310 264
Rörelseresultat, EBITDA 268 173 237 363 98 241 157 423 -266 243
Nettoomsättningförändring 6,84% -20,83% 7,53% -0,62% 127,79% 35,44% 119,28% 16,08% -50,86% -%
Du Pont-modellen 3,13% 2,30% 2,74% 5,14% 0,39% 2,15% 0,59% 5,41% -2,11% 3,80%
Vinstmarginal 15,96% 12,63% 11,50% 23,21% 1,78% 23,73% 8,79% 183,73% -90,21% 76,98%
Bruttovinstmarginal 99,90% 98,63% 99,92% 98,39% 99,02% 85,80% 84,62% 90,96% 98,60% 78,01%
Rörelsekapital/omsättning 110,25% 112,42% 87,58% 92,47% 85,49% 241,18% 315,38% 740,96% 860,14% 459,79%
Soliditet 9,33% 7,77% 7,88% 7,82% 8,95% 10,76% 10,15% 12,53% 12,06% 17,55%
Kassalikviditet 708,15% 548,74% 498,11% 453,42% 337,04% 352,98% 393,61% 447,46% 275,97% 449,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...