Visa allt om Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB
Visa allt om Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 30 877 21 975 19 060 14 694 14 128 16 449 14 363 17 851 13 105 17 802
Övrig omsättning 267 24 - 184 936 619 670 505 763 572
Rörelseresultat (EBIT) 7 655 4 522 3 848 1 974 590 -115 -14 620 -410 1 518
Resultat efter finansnetto 7 606 4 503 3 864 1 997 483 -165 -148 404 -410 1 459
Årets resultat 4 433 2 669 2 042 942 259 108 21 114 32 821
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 649 3 945 999 733 358 4 214 4 206 4 936 5 888 6 064
Omsättningstillgångar 13 753 7 667 7 096 4 669 4 491 3 370 4 018 4 820 1 927 3 813
Tillgångar 14 402 11 611 8 095 5 402 4 849 7 584 8 224 9 756 7 815 9 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 370 4 236 2 967 1 426 2 684 2 924 3 016 3 394 3 280 3 848
Obeskattade reserver 5 131 3 261 2 219 1 163 858 757 1 100 1 330 1 175 1 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 197 265 26 91 1 994 2 216 1 898 1 973 2 525
Kortfristiga skulder 3 771 3 917 2 644 2 788 1 217 1 909 1 891 3 133 1 387 1 854
Skulder och eget kapital 14 402 11 611 8 095 5 402 4 849 7 584 8 224 9 756 7 815 9 877
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 84 768 808 789 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 644 3 822 3 288 2 723 3 218 2 369 2 453 2 220 2 623 3 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 541 1 212 1 135 1 026 1 324 1 467 1 476 1 407 1 580 1 198
Utdelning till aktieägare 4 000 3 300 1 400 500 0 500 200 400 0 0
Omsättning 31 144 21 999 19 060 14 878 15 064 17 068 15 033 18 356 13 868 18 374
Nyckeltal
Antal anställda 14 13 11 8 8 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 206 1 690 1 733 1 837 1 766 2 056 1 795 2 231 1 638 1 978
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 403 413 485 577 601 601 569 608 602
Rörelseresultat, EBITDA 7 820 4 661 3 954 2 025 1 550 898 603 1 465 957 2 651
Nettoomsättningförändring 40,51% 15,29% 29,71% 4,01% -14,11% 14,52% -19,54% 36,22% -26,38% -%
Du Pont-modellen 53,18% 39,01% 47,83% 36,99% 12,17% -1,49% 0,06% 6,54% -3,93% 16,06%
Vinstmarginal 24,80% 20,61% 20,31% 13,60% 4,18% -0,69% 0,03% 3,57% -2,34% 8,91%
Bruttovinstmarginal 53,31% 54,87% 54,06% 51,37% 52,55% 44,43% 45,60% 40,18% 55,35% 52,61%
Rörelsekapital/omsättning 32,33% 17,06% 23,36% 12,80% 23,17% 8,88% 14,81% 9,45% 4,12% 11,00%
Soliditet 65,08% 58,39% 56,85% 42,26% 68,39% 45,91% 46,30% 44,60% 52,80% 50,99%
Kassalikviditet 363,17% 194,18% 266,38% 166,36% 365,08% 173,86% 209,15% 151,64% 133,24% 200,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...