Visa allt om EVAJO AB
Visa allt om EVAJO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 282 3 289 4 660 2 625 2 344 3 791 3 949 2 877 2 656 2 977
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 188 -8 735 -8 716 -8 037 -8 357 -9 475 -4 672 -2 972 -2 068 -644
Resultat efter finansnetto -8 880 -8 619 1 483 700 21 638 -2 989 1 074 1 614 897 32
Årets resultat -8 880 -6 941 -11 516 21 759 -4 -2 238 146 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 337 380 238 115 203 445 145 731 76 238 57 184 50 918 40 154 20 042 12 061
Omsättningstillgångar 2 884 1 684 1 859 74 492 64 429 55 772 47 942 45 309 37 922 24 145
Tillgångar 340 264 239 799 205 304 220 223 140 667 112 956 98 860 85 463 57 964 36 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 819 16 699 23 640 23 651 23 135 1 376 1 380 1 382 1 144 998
Obeskattade reserver 0 0 1 678 184 0 121 3 106 2 030 751 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 810 2 203 0 0 2 466 4 384 4 864 0 0 0
Kortfristiga skulder 330 635 220 897 179 986 196 388 115 066 107 075 89 510 82 051 56 069 35 208
Skulder och eget kapital 340 264 239 799 205 304 220 223 140 667 112 956 98 860 85 463 57 964 36 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 122 2 087 1 783 1 690 1 448 1 374 1 757 1 480 1 552 953
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 567 592 501 493 468 557 615 611 637 375
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 282 3 289 4 660 2 625 2 344 3 791 3 949 2 877 2 656 2 977
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 5 4 5 7 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 547 548 932 525 586 758 564 480 531 992
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 457 473 447 490 404 353 364 457 447
Rörelseresultat, EBITDA -6 045 -5 629 -5 763 -5 726 -6 375 -7 834 -3 875 -2 499 -1 724 -520
Nettoomsättningförändring -0,21% -29,42% 77,52% 11,99% -38,17% -4,00% 37,26% 8,32% -10,78% -%
Du Pont-modellen -2,58% -3,51% 0,84% 0,42% 15,59% -2,40% 1,40% 2,33% 1,75% 0,09%
Vinstmarginal -267,18% -256,13% 37,00% 35,54% 935,75% -71,51% 35,02% 69,31% 38,10% 1,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9 986,32% -6 665,03% -3 822,47% -4 643,66% -2 160,28% -1 353,28% -1 052,62% -1 277,09% -683,25% -371,62%
Soliditet 2,30% 6,96% 12,15% 10,80% 16,45% 1,30% 3,71% 3,33% 2,91% 2,76%
Kassalikviditet 0,87% 0,76% 1,03% 37,31% 54,97% 50,96% 52,37% 54,34% 65,49% 65,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...