Visa allt om Bo Engström Skogsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Bo Engström Skogsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 24 2 221 6 107 4 752 4 450 4 227 4 596 3 836 4 579 3 329
Övrig omsättning - - 6 15 30 - - - - 130
Rörelseresultat (EBIT) -163 -219 1 650 -501 2 042 268 953 137 372 255
Resultat efter finansnetto -163 -294 1 486 -670 1 988 200 872 -64 163 104
Årets resultat -24 286 559 215 1 752 240 220 13 185 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 346 346 6 199 6 903 3 175 3 747 4 211 4 449 5 144 4 127
Omsättningstillgångar 1 941 3 286 2 513 1 746 1 688 1 036 1 230 737 1 191 973
Tillgångar 2 287 3 632 8 712 8 649 - 4 782 5 440 5 186 6 335 5 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 724 2 748 2 463 2 003 1 918 1 687 1 577 1 357 1 345 1 160
Obeskattade reserver 200 339 999 137 1 193 1 041 1 168 594 676 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0
Långfristiga skulder 342 336 3 193 4 208 755 0 0 0 0 1 736
Kortfristiga skulder 21 209 2 058 2 300 1 082 2 007 2 696 3 235 4 314 1 434
Skulder och eget kapital 2 287 3 632 8 712 8 649 - 4 782 5 440 5 186 6 335 5 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 257 282 296 243 237 197 252 180
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 985 1 049 625 576 584 783 862 651
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 283 291 237 174 216 234 279 211
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 130 0 130 0 0 0
Omsättning 24 2 221 6 113 4 767 4 480 4 227 4 596 3 836 4 579 3 459
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 5 5 4 4 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 221 950 1 113 1 057 1 149 959 916 832
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 313 336 22 262 268 337 294 267
Rörelseresultat, EBITDA -95 351 2 548 393 2 774 979 1 601 849 960 960
Nettoomsättningförändring -98,92% -63,63% 28,51% 6,79% 5,28% -8,03% 19,81% -16,23% 37,55% -%
Du Pont-modellen -7,13% -7,98% 18,94% -5,79% -% 5,63% 17,52% 2,68% 5,92% 5,02%
Vinstmarginal -679,17% -13,06% 27,02% -10,54% 45,89% 6,36% 20,74% 3,62% 8,19% 7,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 97,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8 000,00% 138,54% 7,45% -11,66% 13,62% -22,97% -31,90% -65,12% -68,20% -13,85%
Soliditet 82,20% 82,94% 37,22% 24,33% -% 51,32% 44,81% 34,41% 28,91% 33,62%
Kassalikviditet 9 209,52% 1 568,90% 119,92% 71,65% 129,21% 45,04% 43,21% 20,99% 26,29% 63,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...