Visa allt om Anders Eriksson Gräv Aktiebolag
Visa allt om Anders Eriksson Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 339 1 337 1 315 1 339 950 1 084 1 134 1 122 924 870
Övrig omsättning 180 - 400 204 - 91 1 8 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 115 -53 258 456 9 -212 -71 -64 -140 -112
Resultat efter finansnetto 89 -66 248 452 6 -222 -75 -80 -141 -119
Årets resultat 29 45 117 39 4 10 11 71 0 5
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 096 2 625 3 091 1 674 970 811 932 1 319 1 136 1 400
Omsättningstillgångar 1 008 950 992 582 280 608 743 572 539 396
Tillgångar 3 104 3 574 4 083 2 256 1 250 1 419 1 675 1 891 1 675 1 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 727 698 653 536 497 494 484 523 489 489
Obeskattade reserver 483 433 555 455 55 55 290 382 556 697
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 929 1 176 1 365 415 120 294 430 579 189 293
Kortfristiga skulder 965 1 268 1 510 849 578 577 471 406 441 317
Skulder och eget kapital 3 104 3 574 4 083 2 256 1 250 1 419 1 675 1 891 1 675 1 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 275 300 300 300 175 300 250 230 226 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 11 6 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 168 178 178 178 139 202 185 173 163 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 37 0
Omsättning 1 519 1 337 1 715 1 543 950 1 175 1 135 1 130 934 870
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 339 1 337 1 315 1 339 950 1 084 1 134 1 122 924 870
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 503 503 539 340 518 451 412 390 316
Rörelseresultat, EBITDA 644 484 908 687 328 201 406 368 242 269
Nettoomsättningförändring 0,15% 1,67% -1,79% 40,95% -12,36% -4,41% 1,07% 21,43% 6,21% -%
Du Pont-modellen 3,70% -1,26% 6,54% 20,48% 1,84% -14,09% -3,58% -2,75% -7,52% -5,57%
Vinstmarginal 8,59% -3,37% 20,30% 34,50% 2,42% -18,45% -5,29% -4,63% -13,64% -11,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,21% -23,78% -39,39% -19,94% -31,37% 2,86% 23,99% 14,80% 10,61% 9,08%
Soliditet 35,56% 28,98% 26,60% 38,62% 43,00% 37,67% 41,66% 42,20% 53,09% 55,20%
Kassalikviditet 104,46% 74,92% 65,70% 68,55% 48,44% 105,37% 157,75% 140,89% 122,22% 124,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...