Visa allt om Aktiebolaget Myrås Gardin & Textil
Visa allt om Aktiebolaget Myrås Gardin & Textil

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 857 2 395 2 535 3 735 3 039 2 432 2 615 2 424 2 670 1 745
Övrig omsättning - - 317 230 - 87 63 51 - -
Rörelseresultat (EBIT) 142 -81 -462 332 47 17 -254 55 156 112
Resultat efter finansnetto 112 -113 -464 326 36 6 -264 41 144 80
Årets resultat 112 -113 -464 315 36 6 -264 41 144 80
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 459 0 34 50 73 102 145 207 296 466
Omsättningstillgångar 294 1 726 1 727 1 756 1 429 1 424 1 553 1 429 1 523 1 317
Tillgångar 1 753 1 726 1 760 1 807 1 502 1 526 1 698 1 637 1 820 1 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 759 872 1 336 1 022 986 979 1 244 1 302 1 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 606 529 332 5 66 186 355 84 178 330
Kortfristiga skulder 276 438 556 466 414 354 363 309 339 294
Skulder och eget kapital 1 753 1 726 1 760 1 807 1 502 1 526 1 698 1 637 1 820 1 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 288 270 247 258 247 169 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 286 1 014 1 578 1 186 957 909 1 027 785 767 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 527 499 547 547 461 430 449 418 366 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 2 857 2 395 2 852 3 965 3 039 2 519 2 678 2 475 2 670 1 745
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 714 599 507 747 760 608 654 808 534 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 379 429 410 427 403 455 490 266 214
Rörelseresultat, EBITDA 142 -71 -445 355 159 61 -192 144 326 194
Nettoomsättningförändring 19,29% -5,52% -32,13% 22,90% 24,96% -7,00% 7,88% -9,21% 53,01% -%
Du Pont-modellen 8,10% -4,63% -26,19% 18,43% 3,33% 1,11% -14,96% 3,42% 8,68% 6,34%
Vinstmarginal 4,97% -3,34% -18,19% 8,92% 1,65% 0,70% -9,71% 2,31% 5,92% 6,48%
Bruttovinstmarginal 97,34% 94,74% 83,47% 86,91% 91,15% 97,08% 94,88% 94,27% 91,84% 93,24%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% 53,78% 46,19% 34,54% 33,40% 44,00% 45,51% 46,20% 44,34% 58,62%
Soliditet 49,69% 43,97% 49,55% 73,93% 68,04% 64,61% 57,66% 75,99% 71,54% 65,00%
Kassalikviditet 106,52% 394,06% 310,61% 376,82% 345,17% 402,26% 427,82% 449,51% 436,28% 434,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...