Visa allt om Viskadalens Plåt & Papptak Aktiebolag
Visa allt om Viskadalens Plåt & Papptak Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 060 22 106 15 297 22 846 23 269 21 879 22 610 22 763 23 834 18 543
Övrig omsättning 93 141 93 441 395 - 908 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 832 494 97 553 877 286 -174 247 509 -291
Resultat efter finansnetto 785 418 30 479 772 197 -378 10 360 -427
Årets resultat 611 324 22 259 593 197 -378 0 297 -192
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 155 54 93 143 109 229 2 270 1 918 1 747
Omsättningstillgångar 4 060 4 421 6 830 5 425 6 751 5 191 4 191 5 927 4 110 4 867
Tillgångar 4 174 4 576 6 884 5 518 6 895 5 300 4 420 8 197 6 028 6 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 108 1 497 1 173 1 151 891 298 101 979 979 682
Obeskattade reserver 123 123 123 123 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 159 3 215 1 528 2 672
Kortfristiga skulder 1 943 2 956 5 589 4 244 6 003 5 002 3 159 4 003 3 521 3 260
Skulder och eget kapital 4 174 4 576 6 884 5 518 6 895 5 300 4 420 8 197 6 028 6 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 40 240 311 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 623 5 379 5 656 5 751 6 050 5 631 6 520 6 738 6 407 5 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 775 1 944 2 071 2 160 2 047 1 991 206 2 399 2 547 1 894
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 21 153 22 247 15 390 23 287 23 664 21 879 23 518 22 769 23 834 18 543
Nyckeltal
Antal anställda 12 14 15 16 16 16 20 22 22 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 755 1 579 1 020 1 428 1 454 1 367 1 131 1 035 1 083 976
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 535 523 510 514 471 439 442 435 398
Rörelseresultat, EBITDA 873 539 136 604 957 362 -67 811 955 86
Nettoomsättningförändring -4,73% 44,51% -33,04% -1,82% 6,35% -3,23% -0,67% -4,49% 28,53% -%
Du Pont-modellen 19,96% 10,82% 1,41% 10,02% 12,73% 5,42% -3,91% 3,03% 8,49% -4,40%
Vinstmarginal 3,96% 2,24% 0,63% 2,42% 3,77% 1,31% -0,77% 1,09% 2,15% -1,57%
Bruttovinstmarginal 58,76% 60,27% 60,44% 58,68% 54,21% 49,69% 47,82% 62,29% 56,99% 52,55%
Rörelsekapital/omsättning 10,05% 6,63% 8,11% 5,17% 3,21% 0,86% 4,56% 8,45% 2,47% 8,67%
Soliditet 52,80% 34,81% 18,43% 22,50% 12,92% 5,62% 2,29% 11,94% 16,24% 10,31%
Kassalikviditet 172,67% 122,09% 110,54% 94,86% 101,27% 102,12% 117,79% 117,49% 96,88% 139,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...