Visa allt om Wessblads Utvecklings Aktiebolag
Visa allt om Wessblads Utvecklings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 - 14 0 1 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 - -7 -3 -10 -8 -12 -10 -13 -11
Resultat efter finansnetto 3 - -7 -1 -7 23 25 -53 -114 1
Årets resultat 3 - -7 -1 -7 23 25 -53 -114 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 - 111 109 109 11 14 17 21 10
Omsättningstillgångar 11 - 11 1 2 173 143 106 147 248
Tillgångar 107 - 122 110 111 185 157 122 168 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 - 89 96 96 104 81 56 108 223
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 33 15 15 82 49 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 - 0 0 0 0 28 67 60 36
Skulder och eget kapital 107 - 122 110 111 185 157 122 168 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 - 14 0 1 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 - 4 -3 -10 -5 -8 -6 -8 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,80% -% -5,74% -% -6,31% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 100,00% -% -50,00% -% -700,00% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 233,33% -% 78,57% -% 200,00% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,13% -% 72,95% 87,27% 86,49% 56,22% 51,59% 45,90% 64,29% 86,43%
Kassalikviditet 275,00% -% -% -% -% -% 510,71% 158,21% 245,00% 688,89%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...