Visa allt om Falu Elmontering Aktiebolag
Visa allt om Falu Elmontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 477 552 450 360 405 360 315 270 495 540
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 136 -7 -30 59 4 21 -52 1 -55
Resultat efter finansnetto 165 259 104 -36 26 15 40 -50 -90 20
Årets resultat 151 227 104 -36 11 13 40 -33 -104 36
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 880 880 880 880 880 166 166 166 175 194
Omsättningstillgångar 272 376 335 283 289 309 232 183 332 417
Tillgångar 1 151 1 256 1 215 1 163 1 169 475 398 349 507 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 698 672 445 341 377 366 357 317 350 455
Obeskattade reserver 27 19 0 0 0 0 0 0 9 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 342 492 702 772 690 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 73 67 49 102 109 42 32 148 144
Skulder och eget kapital 1 151 1 256 1 215 1 163 1 169 475 398 349 507 611
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 276 - 189 186 127 108 253 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 275 250 0 208 0 0 20 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 86 145 142 126 112 56 105 106 137 185
Utdelning till aktieägare 250 125 0 0 0 0 4 0 0 0
Omsättning 477 552 450 360 405 360 315 270 495 540
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 477 552 450 360 405 360 315 135 248 270
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 401 437 364 311 327 278 137 208 256
Rörelseresultat, EBITDA 29 136 -7 -30 59 4 21 -43 20 -12
Nettoomsättningförändring -13,59% 22,67% 25,00% -11,11% 12,50% 14,29% 16,67% -45,45% -8,33% -%
Du Pont-modellen 14,34% 20,86% 9,88% -0,69% 5,22% 3,16% 10,05% -14,33% 9,07% 3,27%
Vinstmarginal 34,59% 47,46% 26,67% -2,22% 15,06% 4,17% 12,70% -18,52% 9,29% 3,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,41% 54,89% 59,56% 65,00% 46,17% 55,56% 60,32% 55,93% 37,17% 50,56%
Soliditet 62,47% 54,68% 36,63% 29,32% 32,25% 77,05% 89,70% 90,83% 70,31% 75,88%
Kassalikviditet 323,81% 515,07% 500,00% 577,55% 283,33% 283,49% 552,38% 571,88% 224,32% 289,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...