Visa allt om Falu Elmontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 552 450 360 405 360 315 270 495 540 540
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 136 -7 -30 59 4 21 -52 1 -55 -56
Resultat efter finansnetto 259 104 -36 26 15 40 -50 -90 20 -36
Årets resultat 227 104 -36 11 13 40 -33 -104 36 7
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 880 880 880 880 166 166 166 175 194 237
Omsättningstillgångar 376 335 283 289 309 232 183 332 417 357
Tillgångar 1 256 1 215 1 163 1 169 475 398 349 507 611 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 672 445 341 377 366 357 317 350 455 419
Obeskattade reserver 19 0 0 0 0 0 0 9 12 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 492 702 772 690 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 67 49 102 109 42 32 148 144 147
Skulder och eget kapital 1 256 1 215 1 163 1 169 475 398 349 507 611 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 276 - 189 186 127 108 253 325 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 0 208 0 0 20 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 145 142 126 112 56 105 106 137 185 172
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Omsättning 552 450 360 405 360 315 270 495 540 540
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 552 450 360 405 360 315 135 248 270 270
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 437 364 311 327 278 137 208 256 242
Rörelseresultat, EBITDA 136 -7 -30 59 4 21 -43 20 -12 -11
Nettoomsättningförändring 22,67% 25,00% -11,11% 12,50% 14,29% 16,67% -45,45% -8,33% 0,00% -%
Du Pont-modellen 20,86% 9,88% -0,69% 5,22% 3,16% 10,05% -14,33% 9,07% 3,27% -6,05%
Vinstmarginal 47,46% 26,67% -2,22% 15,06% 4,17% 12,70% -18,52% 9,29% 3,70% -6,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,89% 59,56% 65,00% 46,17% 55,56% 60,32% 55,93% 37,17% 50,56% 38,89%
Soliditet 54,68% 36,63% 29,32% 32,25% 77,05% 89,70% 90,83% 70,31% 75,88% 73,93%
Kassalikviditet 515,07% 500,00% 577,55% 283,33% 283,49% 552,38% 571,88% 224,32% 289,58% 242,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...