Visa allt om Ventab i Göteborg AB
Visa allt om Ventab i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 204 697 170 071 146 900 116 466 123 148 154 493 143 486 83 996 158 364 145 996
Övrig omsättning 1 406 361 523 260 447 393 478 657 335 250
Rörelseresultat (EBIT) 9 330 5 903 2 013 3 297 3 025 5 124 6 455 5 015 5 715 2 740
Resultat efter finansnetto 9 157 5 838 2 566 2 965 3 064 5 905 6 477 5 259 6 111 4 517
Årets resultat 5 032 3 340 1 634 1 409 1 515 4 213 4 729 3 751 4 347 4 265
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 210 991 4 042 3 616 4 008 4 348 2 945 2 857 2 202 244
Omsättningstillgångar 44 172 31 782 34 387 39 528 27 581 23 267 30 833 24 927 27 031 36 736
Tillgångar 45 382 32 772 38 429 43 143 31 589 27 616 33 778 27 785 29 233 36 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 923 11 891 12 917 14 283 12 874 13 859 10 346 8 617 7 866 7 519
Obeskattade reserver 6 280 3 780 2 280 1 720 860 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 853 916 1 500 737 1 584 1 427 1 015 854 559 289
Långfristiga skulder 135 176 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 190 16 010 21 732 26 403 16 271 12 330 22 417 18 314 20 808 29 173
Skulder och eget kapital 45 382 32 772 38 429 43 143 31 589 27 616 33 778 27 785 29 233 36 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 700 711 674 588 1 032 1 182 550 878 1 418 1 257
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 24 849 20 900 18 654 15 081 13 857 14 119 13 462 13 935 13 823 13 023
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 553 8 774 8 112 6 544 6 301 6 124 5 636 6 010 6 531 5 776
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 0 3 000 0 2 500 700 3 000 3 000 2 000
Omsättning 206 103 170 432 147 423 116 726 123 595 154 886 143 964 84 653 158 699 146 246
Nyckeltal
Antal anställda 67 61 57 51 45 48 47 44 47 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 055 2 788 2 577 2 284 2 737 3 219 3 053 1 909 3 369 3 318
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 519 503 464 496 472 445 498 486 482
Rörelseresultat, EBITDA 9 432 5 960 2 025 3 342 3 069 5 135 6 495 5 098 5 813 2 845
Nettoomsättningförändring 20,36% 15,77% 26,13% -5,43% -20,29% 7,67% 70,82% -46,96% 8,47% -%
Du Pont-modellen 20,59% 18,06% 6,80% 7,87% 10,65% 21,42% 19,23% 19,02% 20,92% 12,39%
Vinstmarginal 4,56% 3,48% 1,78% 2,92% 2,73% 3,83% 4,53% 6,29% 3,86% 3,14%
Bruttovinstmarginal 27,57% 39,87% 11,67% 25,60% 28,99% 23,35% 30,12% 11,95% 26,84% 12,72%
Rörelsekapital/omsättning 9,27% 9,27% 8,61% 11,27% 9,18% 7,08% 5,87% 7,87% 3,93% 5,18%
Soliditet 39,27% 45,28% 38,24% 36,04% 42,76% 50,18% 30,63% 31,01% 26,91% 20,33%
Kassalikviditet 174,76% 187,04% 157,54% 149,14% 168,59% 185,16% 136,87% 135,29% 129,19% 125,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...