Visa allt om Ventab i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 170 071 146 900 116 466 123 148 154 493 143 486 83 996 158 364 145 996 125 071
Övrig omsättning 361 523 260 447 393 478 657 335 250 639
Rörelseresultat (EBIT) 5 903 2 013 3 297 3 025 5 124 6 455 5 015 5 715 2 740 640
Resultat efter finansnetto 5 838 2 566 2 965 3 064 5 905 6 477 5 259 6 111 4 517 475
Årets resultat 3 340 1 634 1 409 1 515 4 213 4 729 3 751 4 347 4 265 1 189
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 991 4 042 3 616 4 008 4 348 2 945 2 857 2 202 244 8 463
Omsättningstillgångar 31 782 34 387 39 528 27 581 23 267 30 833 24 927 27 031 36 736 22 207
Tillgångar 32 772 38 429 43 143 31 589 27 616 33 778 27 785 29 233 36 981 30 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 891 12 917 14 283 12 874 13 859 10 346 8 617 7 866 7 519 4 254
Obeskattade reserver 3 780 2 280 1 720 860 0 0 0 0 0 1 440
Avsättningar (tkr) 916 1 500 737 1 584 1 427 1 015 854 559 289 289
Långfristiga skulder 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 010 21 732 26 403 16 271 12 330 22 417 18 314 20 808 29 173 24 687
Skulder och eget kapital 32 772 38 429 43 143 31 589 27 616 33 778 27 785 29 233 36 981 30 670
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 711 674 588 1 032 1 182 550 878 1 418 1 257 1 005
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 900 18 654 15 081 13 857 14 119 13 462 13 935 13 823 13 023 11 743
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 774 8 112 6 544 6 301 6 124 5 636 6 010 6 531 5 776 5 461
Utdelning till aktieägare 4 000 0 3 000 0 2 500 700 3 000 3 000 2 000 1 000
Omsättning 170 432 147 423 116 726 123 595 154 886 143 964 84 653 158 699 146 246 125 710
Nyckeltal
Antal anställda 61 57 51 45 48 47 44 47 44 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 788 2 577 2 284 2 737 3 219 3 053 1 909 3 369 3 318 3 127
Personalkostnader per anställd (tkr) 519 503 464 496 472 445 498 486 482 482
Rörelseresultat, EBITDA 5 960 2 025 3 342 3 069 5 135 6 495 5 098 5 813 2 845 768
Nettoomsättningförändring 15,77% 26,13% -5,43% -20,29% 7,67% 70,82% -46,96% 8,47% 16,73% -%
Du Pont-modellen 18,06% 6,80% 7,87% 10,65% 21,42% 19,23% 19,02% 20,92% 12,39% 2,27%
Vinstmarginal 3,48% 1,78% 2,92% 2,73% 3,83% 4,53% 6,29% 3,86% 3,14% 0,56%
Bruttovinstmarginal 39,87% 11,67% 25,60% 28,99% 23,35% 30,12% 11,95% 26,84% 12,72% 30,39%
Rörelsekapital/omsättning 9,27% 8,61% 11,27% 9,18% 7,08% 5,87% 7,87% 3,93% 5,18% -1,98%
Soliditet 45,28% 38,24% 36,04% 42,76% 50,18% 30,63% 31,01% 26,91% 20,33% 17,25%
Kassalikviditet 187,04% 157,54% 149,14% 168,59% 185,16% 136,87% 135,29% 129,19% 125,41% 89,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...