Visa allt om Ortopedi & Idrottskliniken i Borås Aktiebolag
Visa allt om Ortopedi & Idrottskliniken i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 280 1 208 1 069 1 047 918 898 858 1 045 1 122 1 124
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 243 147 174 51 7 2 177 375 315
Resultat efter finansnetto 334 303 177 102 83 61 -28 106 408 308
Årets resultat 193 229 153 63 72 51 2 24 235 160
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 510 1 110 1 049 1 376 1 136 926 875 855 575 399
Omsättningstillgångar 697 786 476 375 467 533 566 768 1 055 813
Tillgångar 2 207 1 896 1 525 1 751 1 603 1 459 1 441 1 623 1 631 1 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 379 1 187 958 805 742 670 718 717 692 457
Obeskattade reserver 313 228 205 227 241 248 243 293 255 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 377 287 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 195 362 719 620 541 479 614 683 580
Skulder och eget kapital 2 207 1 896 1 525 1 751 1 603 1 459 1 441 1 623 1 631 1 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 240 240 240 207 259 228 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 240 240 240 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 175 175 180 186 175 175 165 141 89 73
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 1 280 1 208 1 069 1 047 918 898 858 1 045 1 122 1 124
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 280 1 208 1 069 1 047 918 898 858 1 045 1 122 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 448 466 473 463 461 427 450 365 300
Rörelseresultat, EBITDA 336 243 147 175 52 8 5 181 378 318
Nettoomsättningförändring 5,96% 13,00% 2,10% 14,05% 2,23% 4,66% -17,89% -6,86% -0,18% -%
Du Pont-modellen 15,22% 16,03% 11,61% 10,11% 5,55% 4,18% 0,76% 11,77% 25,08% 26,24%
Vinstmarginal 26,25% 25,17% 16,56% 16,91% 9,69% 6,79% 1,28% 18,28% 36,45% 28,29%
Bruttovinstmarginal 82,81% 79,88% 100,00% 80,90% 100,00% 100,00% 70,40% 77,80% 82,62% 71,53%
Rörelsekapital/omsättning 43,67% 48,92% 10,66% -32,86% -16,67% -0,89% 10,14% 14,74% 33,16% 20,73%
Soliditet 73,55% 71,99% 72,73% 55,53% 57,37% 58,45% 61,97% 57,18% 53,68% 48,04%
Kassalikviditet 439,13% 353,85% 102,49% 35,47% 56,45% 83,18% 102,09% 108,63% 139,39% 120,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...