Visa allt om GT Svets i Skillingaryd AB
Visa allt om GT Svets i Skillingaryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Nettoomsättning 23 973 19 497 26 775 27 015 32 515 25 693 27 168 26 893 32 738 7 694
Övrig omsättning - 331 266 - 292 6 - 110 371 -
Rörelseresultat (EBIT) 360 -980 102 676 1 960 1 630 2 168 3 293 2 713 684
Resultat efter finansnetto 387 -852 55 625 1 900 1 614 2 227 3 252 2 613 616
Årets resultat 376 -19 2 760 318 1 021 1 012 1 345 1 949 1 306 455
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 427 936 1 329 1 725 700 744 955 696 1 658
Omsättningstillgångar 6 681 3 963 3 990 10 340 11 673 8 566 12 086 8 494 14 069 5 037
Tillgångar 6 781 4 390 4 926 11 669 13 398 9 266 12 830 9 449 14 766 6 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 935 560 579 4 016 4 448 4 177 3 915 3 320 1 461 1 855
Obeskattade reserver 0 0 0 3 607 3 432 2 947 2 739 2 371 1 806 1 070
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 592 0 0 0 0 0 0 0 1 097 1 247
Kortfristiga skulder 4 254 3 830 4 347 4 046 5 518 2 142 6 176 3 757 10 402 2 523
Skulder och eget kapital 6 781 4 390 4 926 11 669 13 398 9 266 12 830 9 449 14 766 6 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 408 509 480 180 360
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 162 7 034 6 327 6 588 6 253 3 916 3 830 4 172 2 530 1 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 304 2 040 2 021 2 208 1 679 1 470 1 757 1 650 1 151 741
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 750 750 750 750 90 1 700
Omsättning 23 973 19 828 27 041 27 015 32 807 25 699 27 168 27 003 33 109 7 694
Nyckeltal
Antal anställda 21 21 21 21 21 13 13 13 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 142 928 1 275 1 286 1 548 1 976 2 090 2 069 3 274 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 441 410 428 408 471 479 500 412 361
Rörelseresultat, EBITDA 687 -488 604 1 127 2 361 1 982 2 466 3 612 2 875 878
Nettoomsättningförändring 22,96% -27,18% -0,89% -16,92% 26,55% -5,43% 1,02% -17,85% 325,50% -%
Du Pont-modellen 5,72% -18,54% 2,11% 5,79% 14,64% 17,61% 17,43% 35,20% 18,43% 10,23%
Vinstmarginal 1,62% -4,18% 0,39% 2,50% 6,03% 6,35% 8,23% 12,37% 8,31% 8,90%
Bruttovinstmarginal 60,25% 56,70% 54,22% 38,72% 58,06% 31,47% 59,11% 32,35% 47,09% 51,72%
Rörelsekapital/omsättning 10,12% 0,68% -1,33% 23,30% 18,93% 25,00% 21,75% 17,61% 11,20% 32,67%
Soliditet 13,79% 12,76% 11,75% 57,20% 52,08% 68,52% 46,25% 53,20% 18,70% 39,21%
Kassalikviditet 144,41% 55,82% 60,69% 160,41% 195,14% 277,17% 180,39% 177,35% 123,05% 155,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...