Visa allt om SBG Byggen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 156 583 132 298 164 716 196 948 240 211 121 866 94 583 95 325 90 916 88 556
Övrig omsättning 215 1 583 39 150 452 433 511 250 4 330
Rörelseresultat (EBIT) 6 167 2 506 10 356 7 304 12 392 5 021 3 926 4 286 2 310 3 111
Resultat efter finansnetto 6 425 2 812 10 506 7 108 12 329 5 118 3 909 4 267 2 934 3 086
Årets resultat 2 806 2 417 1 876 1 615 6 861 1 826 1 755 2 439 1 619 1 682
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 357 13 412 14 415 7 922 4 753 4 422 2 819 993 1 213 1 310
Omsättningstillgångar 36 736 25 254 32 804 40 215 41 531 54 950 71 692 52 965 57 827 66 916
Tillgångar 49 093 38 665 47 219 48 137 46 284 59 373 74 511 53 957 59 040 68 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 125 14 319 11 902 10 026 9 410 4 249 5 423 5 668 4 234 3 615
Obeskattade reserver 6 980 7 240 7 625 7 287 6 289 6 788 5 046 3 951 3 287 2 679
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 388 567 867 578 0 0 0 489 839 902
Kortfristiga skulder 28 600 16 539 26 825 30 246 30 584 48 335 64 041 43 849 50 680 61 030
Skulder och eget kapital 49 093 38 665 47 219 48 137 46 284 59 373 74 511 53 957 59 040 68 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 1 704 1 392 1 379 1 532 1 443 2 581 1 189 1 262 1 438 1 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - 1 000 0 381 - - - - 0
Löner till övriga anställda 17 876 17 190 17 678 15 030 13 818 11 294 9 794 7 902 6 670 6 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 8 063 7 861 8 272 8 231 6 705 6 430 5 050 3 882 3 304 3 153
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 1 000 1 700 3 000 2 000 1 005 1 000
Omsättning 156 798 133 881 164 755 197 098 240 663 122 299 95 094 95 575 90 920 88 886
Nyckeltal
Antal anställda 50 53 54 54 40 34 32 27 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 132 2 496 3 050 3 647 6 005 3 584 2 956 3 531 3 637 3 542
Personalkostnader per anställd (tkr) 570 521 552 479 574 620 529 506 481 443
Rörelseresultat, EBITDA 6 443 2 828 10 678 7 456 12 493 5 097 3 980 4 558 2 699 3 631
Nettoomsättningförändring 18,36% -19,68% -16,37% -18,01% 97,11% 28,85% -0,78% 4,85% 2,66% -%
Du Pont-modellen 13,30% 7,43% 22,43% 15,63% 26,89% 8,65% 5,80% 8,24% 5,09% 4,60%
Vinstmarginal 4,17% 2,17% 6,43% 3,82% 5,18% 4,21% 4,57% 4,66% 3,31% 3,55%
Bruttovinstmarginal 27,17% 26,17% 29,44% 20,35% 16,87% 17,98% 100,00% 32,15% 35,28% 9,81%
Rörelsekapital/omsättning 5,20% 6,59% 3,63% 5,06% 4,56% 5,43% 8,09% 9,56% 7,86% 6,65%
Soliditet 35,79% 51,64% 37,11% 31,98% 30,35% 15,58% 12,15% 15,78% 11,18% 8,13%
Kassalikviditet 128,45% 132,05% 122,29% 132,96% 135,79% 50,91% 48,35% 65,54% 49,58% 34,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...