Visa allt om SBG Byggen Aktiebolag
Visa allt om SBG Byggen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 139 811 156 583 132 298 164 716 196 948 240 211 121 866 94 583 95 325 90 916
Övrig omsättning 910 215 1 583 39 150 452 433 511 250 4
Rörelseresultat (EBIT) 4 357 6 167 2 506 10 356 7 304 12 392 5 021 3 926 4 286 2 310
Resultat efter finansnetto 4 002 6 425 2 812 10 506 7 108 12 329 5 118 3 909 4 267 2 934
Årets resultat 2 834 2 806 2 417 1 876 1 615 6 861 1 826 1 755 2 439 1 619
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 529 12 357 13 412 14 415 7 922 4 753 4 422 2 819 993 1 213
Omsättningstillgångar 33 969 36 736 25 254 32 804 40 215 41 531 54 950 71 692 52 965 57 827
Tillgångar 51 497 49 093 38 665 47 219 48 137 46 284 59 373 74 511 53 957 59 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 960 12 125 14 319 11 902 10 026 9 410 4 249 5 423 5 668 4 234
Obeskattade reserver 6 280 6 980 7 240 7 625 7 287 6 289 6 788 5 046 3 951 3 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 861 1 388 567 867 578 0 0 0 489 839
Kortfristiga skulder 29 397 28 600 16 539 26 825 30 246 30 584 48 335 64 041 43 849 50 680
Skulder och eget kapital 51 497 49 093 38 665 47 219 48 137 46 284 59 373 74 511 53 957 59 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 392 1 704 1 392 1 379 1 532 1 443 2 581 1 189 1 262 1 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 1 000 0 381 - - - -
Löner till övriga anställda 17 215 17 876 17 190 17 678 15 030 13 818 11 294 9 794 7 902 6 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 970 8 063 7 861 8 272 8 231 6 705 6 430 5 050 3 882 3 304
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 0 0 1 000 1 700 3 000 2 000 1 005
Omsättning 140 721 156 798 133 881 164 755 197 098 240 663 122 299 95 094 95 575 90 920
Nyckeltal
Antal anställda 50 50 53 54 54 40 34 32 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 796 3 132 2 496 3 050 3 647 6 005 3 584 2 956 3 531 3 637
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 570 521 552 479 574 620 529 506 481
Rörelseresultat, EBITDA 4 643 6 443 2 828 10 678 7 456 12 493 5 097 3 980 4 558 2 699
Nettoomsättningförändring -10,71% 18,36% -19,68% -16,37% -18,01% 97,11% 28,85% -0,78% 4,85% -%
Du Pont-modellen 8,64% 13,30% 7,43% 22,43% 15,63% 26,89% 8,65% 5,80% 8,24% 5,09%
Vinstmarginal 3,18% 4,17% 2,17% 6,43% 3,82% 5,18% 4,21% 4,57% 4,66% 3,31%
Bruttovinstmarginal 26,42% 27,17% 26,17% 29,44% 20,35% 16,87% 17,98% 100,00% 32,15% 35,28%
Rörelsekapital/omsättning 3,27% 5,20% 6,59% 3,63% 5,06% 4,56% 5,43% 8,09% 9,56% 7,86%
Soliditet 38,56% 35,79% 51,64% 37,11% 31,98% 30,35% 15,58% 12,15% 15,78% 11,18%
Kassalikviditet 115,55% 128,45% 132,05% 122,29% 132,96% 135,79% 50,91% 48,35% 65,54% 49,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...