Visa allt om Advokatfirman Leif Ljungholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 192 415 46 37 0 495 1 827 494 2 219 1 806
Övrig omsättning - 171 - - 494 43 43 43 18 30
Rörelseresultat (EBIT) 74 477 -489 -472 78 -40 1 237 -1 282 62 952
Resultat efter finansnetto -56 524 -452 75 111 -24 1 346 -1 264 327 1 079
Årets resultat -519 70 -899 227 -20 185 537 -287 232 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 010 947 1 448 1 705 2 961 4 835 6 646 6 034 6 494 3 775
Omsättningstillgångar 11 200 12 008 11 523 12 309 11 530 10 180 8 977 9 082 10 770 13 955
Tillgångar 12 210 12 955 12 971 14 014 14 491 15 016 15 624 15 116 17 264 17 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 802 11 321 11 251 12 150 11 923 11 943 11 758 11 221 11 508 11 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 588 906 1 607 1 375 2 750 3 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 343 1 512 1 691 1 824 1 947 2 133 2 211 2 441 2 932 3 212
Kortfristiga skulder 65 123 30 40 34 34 47 78 73 125
Skulder och eget kapital 12 210 12 955 12 971 14 014 14 491 15 016 15 624 15 116 17 264 17 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 150 125 25 125 114 825 1 250 314
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 27 22 5 67 68 297 456 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 192 586 46 37 494 538 1 870 537 2 237 1 836
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 192 415 46 37 - 495 1 827 494 2 219 1 806
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 177 147 30 192 182 1 134 1 706 455
Rörelseresultat, EBITDA 74 477 -231 -214 336 207 1 486 -1 036 314 1 206
Nettoomsättningförändring -53,73% 802,17% 24,32% -% -100,00% -72,91% 269,84% -77,74% 22,87% -%
Du Pont-modellen 2,06% 4,56% -2,91% 1,17% -% 0,78% 9,28% -4,86% 2,71% 9,40%
Vinstmarginal 130,73% 142,41% -819,57% 443,24% -% 23,64% 79,37% -148,58% 21,09% 92,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 799,48% 2 863,86% 24 984,78% 33 159,46% -% 2 049,70% 488,78% 1 822,67% 482,06% 765,78%
Soliditet 88,47% 87,39% 86,74% 86,70% 85,27% 83,98% 82,84% 80,78% 78,13% 76,25%
Kassalikviditet 17 230,77% 9 762,60% 38 410,00% 30 772,50% 33 911,76% 29 941,18% 19 100,00% 11 643,59% 14 753,42% 11 164,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...