Visa allt om Hovmek AB
Visa allt om Hovmek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 302 2 790 3 348 3 222 3 205 3 145 3 791 5 467 4 934 2 170
Övrig omsättning 7 - - - - 41 45 292 - 42
Rörelseresultat (EBIT) 162 -144 35 259 27 -220 -129 196 324 243
Resultat efter finansnetto 119 -194 -10 213 -37 -305 -185 62 224 183
Årets resultat 119 -194 -10 213 -37 -259 1 5 46 98
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 50 75 127 333 646 961 1 692 640
Omsättningstillgångar 611 682 972 843 932 958 1 350 1 100 1 619 387
Tillgångar 611 707 1 022 918 1 059 1 291 1 996 2 061 3 311 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 -85 109 119 -94 -57 221 221 215 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 46 245 203 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 383 406 400 397 380 689 782 750 1 631 475
Kortfristiga skulder 194 387 514 402 773 659 947 846 1 261 331
Skulder och eget kapital 611 707 1 022 918 1 059 1 291 1 996 2 061 3 311 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 577 375 323 315
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 722 1 277 1 501 1 418 1 377 1 353 1 009 1 829 1 422 537
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 446 517 471 474 511 582 775 560 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 2 309 2 790 3 348 3 222 3 205 3 186 3 836 5 759 4 934 2 212
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 151 698 837 806 641 629 758 1 093 987 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 431 506 473 368 372 441 596 466 356
Rörelseresultat, EBITDA 187 -119 60 311 327 94 186 517 645 299
Nettoomsättningförändring -17,49% -16,67% 3,91% 0,53% 1,91% -17,04% -30,66% 10,80% 127,37% -%
Du Pont-modellen 26,51% -19,80% 3,42% 28,21% 2,55% -16,42% -6,46% 9,51% 9,79% 23,66%
Vinstmarginal 7,04% -5,02% 1,05% 8,04% 0,84% -6,74% -3,40% 3,59% 6,57% 11,20%
Bruttovinstmarginal 77,72% 79,03% 83,54% 89,26% 87,55% 91,35% 90,24% 88,02% 84,48% 89,68%
Rörelsekapital/omsättning 18,11% 10,57% 13,68% 13,69% 4,96% 9,51% 10,63% 4,65% 7,26% 2,58%
Soliditet 5,56% -12,02% 10,67% 12,96% -8,88% -4,42% 12,77% 19,28% 10,91% 20,03%
Kassalikviditet 100,52% 67,18% 117,51% 106,97% 75,55% 89,23% 102,43% 87,47% 110,07% 50,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...