Visa allt om Hovmek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 790 3 348 3 222 3 205 3 145 3 791 5 467 4 934 2 170 1 940
Övrig omsättning - - - - 41 45 292 - 42 -
Rörelseresultat (EBIT) -144 35 259 27 -220 -129 196 324 243 3
Resultat efter finansnetto -194 -10 213 -37 -305 -185 62 224 183 -55
Årets resultat -194 -10 213 -37 -259 1 5 46 98 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 50 75 127 333 646 961 1 692 640 646
Omsättningstillgångar 682 972 843 932 958 1 350 1 100 1 619 387 447
Tillgångar 707 1 022 918 1 059 1 291 1 996 2 061 3 311 1 027 1 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -85 109 119 -94 -57 221 221 215 169 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 46 245 203 51 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 406 400 397 380 689 782 750 1 631 475 620
Kortfristiga skulder 387 514 402 773 659 947 846 1 261 331 403
Skulder och eget kapital 707 1 022 918 1 059 1 291 1 996 2 061 3 311 1 027 1 094
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 577 375 323 315 289
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 277 1 501 1 418 1 377 1 353 1 009 1 829 1 422 537 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 446 517 471 474 511 582 775 560 212 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Omsättning 2 790 3 348 3 222 3 205 3 186 3 836 5 759 4 934 2 212 1 940
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 698 837 806 641 629 758 1 093 987 723 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 506 473 368 372 441 596 466 356 316
Rörelseresultat, EBITDA -119 60 311 327 94 186 517 645 299 100
Nettoomsättningförändring -16,67% 3,91% 0,53% 1,91% -17,04% -30,66% 10,80% 127,37% 11,86% -%
Du Pont-modellen -19,80% 3,42% 28,21% 2,55% -16,42% -6,46% 9,51% 9,79% 23,66% 0,27%
Vinstmarginal -5,02% 1,05% 8,04% 0,84% -6,74% -3,40% 3,59% 6,57% 11,20% 0,15%
Bruttovinstmarginal 79,03% 83,54% 89,26% 87,55% 91,35% 90,24% 88,02% 84,48% 89,68% 80,21%
Rörelsekapital/omsättning 10,57% 13,68% 13,69% 4,96% 9,51% 10,63% 4,65% 7,26% 2,58% 2,27%
Soliditet -12,02% 10,67% 12,96% -8,88% -4,42% 12,77% 19,28% 10,91% 20,03% 6,49%
Kassalikviditet 67,18% 117,51% 106,97% 75,55% 89,23% 102,43% 87,47% 110,07% 50,45% 75,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...