Visa allt om POLYFORMICA COMMUNICATION Aktiebolag
Visa allt om POLYFORMICA COMMUNICATION Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 8 7 6 8 6 7 4 412 223
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 7 4 2 4 2 3 -2 10 18
Resultat efter finansnetto 5 7 4 4 6 1 3 1 14 19
Årets resultat 3 5 3 4 3 0 1 0 8 19
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 161 157 150 147 143 141 140 139 144 136
Tillgångar 161 157 150 147 143 141 140 139 144 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 146 141 138 134 130 130 128 129 121
Obeskattade reserver 8 7 6 5 6 5 4 4 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 3 4 2 6 5 7 12 15
Skulder och eget kapital 161 157 150 147 143 141 140 139 144 136
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 303 152
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 94 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 8 7 6 8 6 7 4 412 223
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 8 7 6 8 6 7 4 412 223
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 396 199
Rörelseresultat, EBITDA 5 7 4 2 4 2 3 -2 10 18
Nettoomsättningförändring -25,00% 14,29% 16,67% -25,00% 33,33% -14,29% 75,00% -99,03% 84,75% -%
Du Pont-modellen 3,11% 4,46% 2,67% 2,72% 4,20% 1,42% 2,14% 0,72% 9,72% 13,97%
Vinstmarginal 83,33% 87,50% 57,14% 66,67% 75,00% 33,33% 42,86% 25,00% 3,40% 8,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 600,00% 1 900,00% 2 100,00% 2 383,33% 1 762,50% 2 250,00% 1 928,57% 3 300,00% 32,04% 54,26%
Soliditet 95,80% 96,47% 97,12% 96,38% 96,80% 94,81% 94,96% 94,16% 91,58% 88,97%
Kassalikviditet 3 220,00% 3 140,00% 5 000,00% 3 675,00% 7 150,00% 2 350,00% 2 800,00% 1 985,71% 1 200,00% 906,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...