Visa allt om Eksjö Trafikutbildning AB
Visa allt om Eksjö Trafikutbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 136 9 806 8 423 8 761 8 333 8 247 9 344 3 322 2 246 1 442
Övrig omsättning 618 539 566 481 687 708 604 989 246 87
Rörelseresultat (EBIT) 1 845 2 058 523 611 164 187 558 707 504 231
Resultat efter finansnetto 1 763 1 958 451 536 87 105 436 641 454 205
Årets resultat 1 205 1 081 346 476 214 237 261 223 137 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 767 2 436 2 767 2 039 2 118 3 203 3 920 4 523 2 198 1 203
Omsättningstillgångar 3 007 3 350 1 813 1 453 1 187 1 293 1 639 1 178 1 155 653
Tillgångar 6 774 5 786 4 580 3 492 3 305 4 497 5 558 5 701 3 353 1 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 869 1 664 883 837 661 646 709 648 425 289
Obeskattade reserver 1 360 1 157 590 590 700 904 1 121 1 040 709 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 223 1 322 1 636 824 472 1 290 2 074 3 391 1 589 717
Kortfristiga skulder 2 321 1 643 1 471 1 241 1 472 1 656 1 654 622 630 404
Skulder och eget kapital 6 774 5 786 4 580 3 492 3 305 4 497 5 558 5 701 3 353 1 856
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 155 460 256 263 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 916 3 388 3 341 3 636 3 313 2 750 2 316 360 100 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 194 1 031 1 069 1 093 1 150 1 122 1 137 279 151 132
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 300 300 300 200 300 200 0 0
Omsättning 11 754 10 345 8 989 9 242 9 020 8 955 9 948 4 311 2 492 1 529
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 12 12 11 11 11 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 012 891 702 730 758 750 849 1 107 2 246 1 442
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 406 372 397 411 388 401 418 693 483
Rörelseresultat, EBITDA 2 532 2 780 1 324 1 506 1 250 1 276 1 587 1 222 776 359
Nettoomsättningförändring 13,56% 16,42% -3,86% 5,14% 1,04% -11,74% 181,28% 47,91% 55,76% -%
Du Pont-modellen 27,24% 35,57% 11,48% 17,73% 5,23% 4,45% 10,04% 13,19% 15,60% 12,50%
Vinstmarginal 16,57% 20,99% 6,24% 7,07% 2,08% 2,43% 5,97% 22,64% 23,29% 16,09%
Bruttovinstmarginal 79,02% 76,40% 71,51% 73,38% 71,27% 82,82% 85,30% 84,05% 95,64% 96,39%
Rörelsekapital/omsättning 6,16% 17,41% 4,06% 2,42% -3,42% -4,40% -0,16% 16,74% 23,37% 17,27%
Soliditet 43,25% 44,36% 29,33% 36,42% 35,61% 29,18% 27,62% 24,50% 27,90% 32,87%
Kassalikviditet 129,56% 203,90% 123,25% 117,08% 80,64% 78,08% 99,09% 189,39% 183,33% 161,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...