Visa allt om Lidéns Möbler Aktiebolag
Visa allt om Lidéns Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 763 13 839 14 459 13 837 15 045 18 004 17 468 17 560 18 162 18 337
Övrig omsättning 353 23 75 24 59 187 98 85 37 13
Rörelseresultat (EBIT) -424 -587 130 -421 -709 632 542 674 714 1 092
Resultat efter finansnetto -412 -620 89 -466 -742 613 531 634 687 1 019
Årets resultat 107 -20 239 124 -523 415 364 453 481 721
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 256 297 245 222 303 313 316 306 239
Omsättningstillgångar 7 451 7 755 7 751 7 224 7 576 8 469 8 557 8 225 8 350 8 236
Tillgångar 7 501 8 011 8 048 7 469 7 798 8 772 8 870 8 541 8 656 8 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 535 5 428 5 447 5 208 5 085 5 460 5 119 4 755 4 303 3 822
Obeskattade reserver 49 0 0 0 0 166 117 81 77 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 172 520 600 680 760 1 133 1 330 1 614 1 788 1 925
Kortfristiga skulder 1 745 2 064 2 001 1 581 1 954 2 013 2 303 2 091 2 489 2 662
Skulder och eget kapital 7 501 8 011 8 048 7 469 7 798 8 772 8 870 8 541 8 656 8 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 442 450 418 399 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 507 2 447 2 096 2 144 2 409 1 892 1 864 1 868 1 781 1 715
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 849 776 772 847 869 884 886 872 872 780
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 116 13 862 14 534 13 861 15 104 18 191 17 566 17 645 18 199 18 350
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 529 1 538 1 807 1 730 1 672 2 000 1 941 1 951 2 018 2 037
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 367 367 377 374 377 362 366 351 332
Rörelseresultat, EBITDA -330 -476 236 -315 -618 711 626 766 801 1 179
Nettoomsättningförändring -0,55% -4,29% 4,50% -8,03% -16,44% 3,07% -0,52% -3,31% -0,95% -%
Du Pont-modellen -5,19% -7,30% 1,67% -5,44% -8,94% 7,83% 6,48% 8,45% 8,80% 12,99%
Vinstmarginal -2,83% -4,23% 0,93% -2,93% -4,63% 3,82% 3,29% 4,11% 4,20% 6,00%
Bruttovinstmarginal 38,92% 39,84% 40,29% 40,25% 40,62% 40,58% 39,51% 40,43% 39,91% 39,58%
Rörelsekapital/omsättning 41,46% 41,12% 39,77% 40,78% 37,37% 35,86% 35,80% 34,93% 32,27% 30,40%
Soliditet 74,30% 67,76% 67,68% 69,73% 65,21% 63,64% 58,68% 56,36% 50,35% 45,67%
Kassalikviditet 53,18% 60,13% 79,21% 60,15% 62,23% 106,76% 106,64% 93,64% 87,91% 79,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...