Visa allt om Ateljé Taket AB
Visa allt om Ateljé Taket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 898 962 923 892 911 1 052 1 080 1 064 1 067 1 018
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 6 39 -48 -34 109 -40 -28 14 26
Resultat efter finansnetto -31 6 39 -48 -34 109 -40 -28 14 25
Årets resultat -31 5 38 -38 -34 90 -40 -28 9 17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 50 8 8 17 26 35 44 8 11
Omsättningstillgångar 285 361 377 551 370 427 374 362 411 412
Tillgångar 324 410 385 559 387 452 409 405 419 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 112 107 69 107 140 51 90 118 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 11 11 0 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 299 278 490 270 301 359 314 301 312
Skulder och eget kapital 324 410 385 559 387 452 409 405 419 422
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 898 962 923 892 911 1 052 1 080 1 064 1 067 1 018
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 6 39 -39 -25 118 -31 -19 17 33
Nettoomsättningförändring -6,65% 4,23% 3,48% -2,09% -13,40% -2,59% 1,50% -0,28% 4,81% -%
Du Pont-modellen -9,57% 1,46% 10,13% -8,59% -8,79% 24,12% -9,78% -6,91% 3,34% 6,16%
Vinstmarginal -3,45% 0,62% 4,23% -5,38% -3,73% 10,36% -3,70% -2,63% 1,31% 2,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,57% 6,44% 10,73% 6,84% 10,98% 11,98% 1,39% 4,51% 10,31% 9,82%
Soliditet 24,69% 27,32% 27,79% 12,34% 29,74% 32,77% 12,47% 22,22% 28,16% 26,00%
Kassalikviditet 116,80% 120,74% 135,61% 112,45% 137,04% 141,86% 104,18% 115,29% 136,54% 132,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...