Visa allt om Ateljé Taket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 962 923 892 911 1 052 1 080 1 064 1 067 1 018 1 012
Övrig omsättning - - - - - - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 6 39 -48 -34 109 -40 -28 14 26 23
Resultat efter finansnetto 6 39 -48 -34 109 -40 -28 14 25 22
Årets resultat 5 38 -38 -34 90 -40 -28 9 17 19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 8 8 17 26 35 44 8 11 17
Omsättningstillgångar 361 377 551 370 427 374 362 411 412 363
Tillgångar 410 385 559 387 452 409 405 419 422 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 107 69 107 140 51 90 118 109 92
Obeskattade reserver 0 0 0 11 11 0 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 299 278 490 270 301 359 314 301 312 287
Skulder och eget kapital 410 385 559 387 452 409 405 419 422 380
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 962 923 892 911 1 052 1 080 1 064 1 067 1 018 1 026
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 39 -39 -25 118 -31 -19 17 33 30
Nettoomsättningförändring 4,23% 3,48% -2,09% -13,40% -2,59% 1,50% -0,28% 4,81% 0,59% -%
Du Pont-modellen 1,46% 10,13% -8,59% -8,79% 24,12% -9,78% -6,91% 3,34% 6,16% 6,05%
Vinstmarginal 0,62% 4,23% -5,38% -3,73% 10,36% -3,70% -2,63% 1,31% 2,55% 2,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,44% 10,73% 6,84% 10,98% 11,98% 1,39% 4,51% 10,31% 9,82% 7,51%
Soliditet 27,32% 27,79% 12,34% 29,74% 32,77% 12,47% 22,22% 28,16% 26,00% 24,40%
Kassalikviditet 120,74% 135,61% 112,45% 137,04% 141,86% 104,18% 115,29% 136,54% 132,05% 126,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...